Artikkelserie

Det Norge som forsvinner

– Dette er mitt land. Det vakreste land på Jorden. Her har det levd folk i hvert fall i 10 000 år. Steinene de ryddet, ligger i lange steingarder mellom rydningene. De har bygget kirker og skoler. Ganske beskjedent, for rike var de ikke, men så vakkert de kunne få det til. (Odd Børretzen)