Artikkelserie

Livet på landet

Simen Tveitereid - og andre skribenter - om å bo på landet. Her er også en foto-serie fra hverdagslivet på en gård på Vestlandet.
(Foto: Wikipedia)