Artikkelserie

Sjølberging

Om å finne mat eller mening. Om å klare seg selv - fysisk, eksistensielt, eller for moro skyld. (Tegning: Theodor Kittelsen/Nasjonalmuseet)