Flow

Filosofien om glede og mening i menneskelivet

6 kjennetegn på om du er et menneske i flytsonen (flow).

Men når det bles som værst på toppan
og når galskapen får rå
ska vi hold omkring hver ainner
og vi veit det her ska gå
Å - å levva livet

Jeg søkte på Google på ordet ‘flow’. For å få litt ekstra inspirasjon, satte jeg på den gamle slageren ‘Levva livet’ med Åge Aleksandersen.
Jeg lette etter inspirasjon til en tekst om lykke - den ufrivillige følelsen av å være i nuet - uten å måtte kjempe mot vårt moderne samfunn eller, for den saks skyld, den innebygde og selvskapte tanken om prestasjon og hvordan alt bør være.
Dette fant jeg på Wikipedia om flow: Flow är ett begrepp inom psykologi. Flow är ett psykiskt tillstånd som uppstår då en person med tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet med ett definierat mål.
Mihály Csíkszentmihályi er opphavsmannen til begrepet og er professor i psykologi. Han er utdannet på University of Chicago og har gitt ut bøker som "Flow", "The Evolving Self", "Creativity, and being Adolescent».

Flow kjennetegnes ved at konsentrasjonen intensiveres, at bevisstheten økes og at følelsen av tid opphører. Man glemmer å spise, man har problemer med å oppfatte hva andre sier og man går opp i det man gjør. Flow er en intensivt behagelig opplevelse - og den kommer ikke i sofaen foran TV.

Kroppslig flow: (f.eks yoga, kampsport, erotikk)
Tanke-flow: (sjakk, kryssord og mental trening)
Arbeidsflow: (arbeid som hobby, når du er i "sonen")

Flow, forklarer psykologer, er en tilstand der tiden forsvinner, alt fungerer og du opplever en følelse av å «flyte». Ofte kommer følelsen flow brått, nesten ramlende over oss.
Studier viser at man kan påvirke mulighetene til å oppleve flow. Personlig har jeg flere ganger opplevd flow når jeg har gått på ski, klatret, gått fotturer i fjellet eller når jeg har plukket sopp i høstskogen. Til og med foran dataskjermen. Men først og fremst får jeg flow i naturen. Og flow gir motivasjon tilbake.
Å jobbe 24/7 virker å være et mantra for en del lederskapsprofiler, menneskene som vil skape økonomiske verdier til det pengesultne samfunnet vi lever i. Oppskriften for å skape dyktige og produktive ansatte (skape økonomiske verdier) kan være å skape en bedrift der flow gjennomsyrer organisasjonen. Flow skapes gjennom personlig utvikling. Mange som tidlig opplever flow under innlæring av en ferdighet, får det enklere å nå «flowfølelsen». De lærer også raskere. Spesielt barn er mottagelige for flowopplevelsen. Derfor finnes det et stort potensial i stat og kommune å se på alternative måter for barns læring.
Prisen man betaler for flow, er at man må anstrenge seg. For å få noe- må man også gi noe. En universell lov som gjelder oss alle. Hvilken aktivitet, som gjør at vi opplever følelsen av flow, er ulik fra person til person. Hvis du engang har opplevd flow, men har vanskeligheter med å finne tilbake til følelsen, finnes noen verktøy:
Sett tydelige mål og lag oppgaver. Dette for at du skal ha riktig retning og for kontinuerlig å få tilbakemelding (feedback) fra oppgaven i seg selv. Del oppgaven i flere delmål og se for deg hvordan du oppnår hvert delmål.
Fokuser kun på den du prater med eller oppgaven du jobber med. «Multitasking» skaper bare stress. Logg av alle apparater, la deg ikke distrahere av unødig støy utenfra.
Jobber man i en gruppe eller organisasjon, sørg for at vanskelighetsnivået på en utfordring ikke er for høyt eller for lavt for de involverte. Vanskelige oppgaver skaper bare frustrasjon - og nye møter som ikke fører noen steds hen - en ond sirkel som bare skaper mer irritasjon. De lette oppgavene skaper også frustrasjon.
Mennesker påvirkes av hvilke interesser og hvilken kompetanse vi har, og hva vi liker å gjøre, i følge Fredrik Ullén, nevro- og kognitiv forsker på Karolinske Instituttet i Solna.
Flow er så nært koblet til ditt maksimale prestasjonsnivå når du er produktiv, uten at du opplever mental anstrengelse.
(Artikkelen fortsetter under bildene)

Arbeidslyst = flow

En perfekt match i møtet mellom en utfordrende aktivitet og ditt personlige mål.
Fredrik Ullén påviser tydelig at flow helst kommer ved en eller annen type aktiv sysselsetting- der kropp og sinn blir forenet.
Noen tror at kreativitet, som er sterkt koblet til flow, er en magisk kapasitet som bare visse mennesker har. Dette stemmer ikke. Det finnes intet spesielt «kreativitetsgen».
Men folk som tenker kreativt kan oppleve flow. I selve verket er flow noe alle kan være med på, forutsatt at vi har korrigert vanskelighetsgraden på det vi utfører.
Fredrik Ulléns forskning indikerer at vi likevel har varierende «flowtilbøylighet», endel opplever flow oftere enn andre. Man finner også en sammenheng mellom flow og signalsubstansen dopamin (Dopamin er hjernens lykke-molekyl). Mennesker med stor «flowtilbøylighet» har mer dopaminreseptorer i hjernen. Man finner også at mennesker med evnen til å konsentrere seg, og med impulskontroll, har lettere for å oppnå flow.
Det er også påvist forbindelser mellom flow og livskvalitet. Et liv med flow kjennes meningsfylt og meningsfullhet skaper helse og glede i et lengre perspektiv. Flow kan derfor være mer positivt for statskassen enn lange, ovale helger og kortere arbeidsdag. Hvis mennesket tillates å være lykkelig og tillates å ‘levva livet’.