Artikkelserie

Landbruk

Hvordan drive et landbruk som gir god mat på bordet og minst mulig klimabelastning? Som er bra for helsa vår, for husdyrene, for bøndene, for bygdene, for landskapene, for meitemark og alt annet som lever i og over jorda?
Foto: Andreas Bastian Nordberg