Artikkelserie

Fedme-mysteriet

De siste 40 årene har verden sett en voldsom økning av overvekt og fedme. De fleste forklaringene har gitt enkeltindividet skylden: Du spiser for mye og trener for lite! Men er det hele sannheten?
Serien er støttet av Fritt Ord.