Artikkelserie

Bil, by og bompenger

Bil er støy, forurensning, ulykker - og frihet. Transportsektoren står for ca. 40 % av Norges klimagassutslipp. Hva er grønn politikk for bil og byutvikling, som får folk med på laget?