NVEs vindplan: Halvparten er urørt natur

Av det totale området NVE mener er "mest egnet" for vindkraft, er halvparten urørt natur, viser kart som Pan og Topps.no har utarbeidet. Det utgjør 5 % av all urørt natur i fastlands-Norge – men 15-20 % i Trøndelag og Agder.

Du kan selv utforske kartet vårt her, og vi har laget en forklaring av kartet her. Det inkluderer også vindkraftprosjekter på forskjellige stadier, og DNT-hytter.

Kartet bygger på datasettet vi laget i fjor høst, der vi fant at av de 89 000 km2 NVE da analyserte for sin egnethet for vindkraft, var to tredeler (60 000 km2) urørt natur. Med andre ord har det skjedd en kraftig nedskalering i NVEs forslag til hvilke områder som er best egnet for vindkraft, og det har skjedd en enda større reduksjon blant områdene med urørt natur.

Det er en fattig trøst for de 13 områdene som NVE har utpekt som mest egnet for vindkraft. I gjennomsnitt er 77 % av den urørte naturen i disse områdene vurdert som "mest egnet" for utbygging. I de foreslåtte områdene mellom Tynset og Femunden i Hedmark, rundt Hammerfest i Finnmark og de to områdene som dekker mye av innlandet i Agder, er hele 80-90 % av urørt natur foreslått som mest egnet.

Om vi ser på urørt natur mest egnet for vindkraft som andel av total urørt natur i det enkelte fylke, er Agder og Trøndelag mest berørt. Her er 15-20 % av all urørt natur aktuell for vindkraft.

Det betyr ikke nødvendigvis at det er i disse områdene urørt natur er mest truet, ettersom NVEs hensikt er å peke ut store områder som er egnet, ikke å lage en utbyggingsplan. Etter høringsrunden som nå har startet, med frist 1. august, kan lokal kunnskap som det ikke finnes gode kartlag for, gi grunnlag for ytterligere innstramming. Fugletrekk og analyser av friluftsliv er eksempler på det.