Kartet kort forklart

Du finner Pans kart over NVEs vindkraftforslag og urørt natur her.

Slik har vi laget kartet, i samarbeid med Topps.no:

Vi har begynt med NVEs forslag til 13 områder som er "mest egnet" til vindkraft. NVE har selv foreslått å ekskludere nærmere halvparten av arealene i disse områdene.

Miljødirektoratet har fortsatt kartdata for "inngrepsfrie naturområder" (INON) men disse er fra 2012. Vi har derfor laget vårt eget kart over områder som i dag ligger mer enn 1, 3 og 5 km fra nærmeste vei. I praksis omfatter det de aller fleste tekniske inngrep, men hytter uten atkomst omfattes ikke og heller ikke kraftlinjer eller steinbrudd. Vi har brukt Kartverkets datasett for samferdsel, men utelatt stier samt ferge- og passasjerbåtruter og tunneler.

Denne definisjonen av urørt natur har vi så kombinert med NVEs forslag. Urørt natur i de 13 utpekte områdene som er foreslått ekskludert, er farget grønt, mens urørt natur som NVE mener kan være egnet for vindkraft er farget rødt. Vi har brukt gradering av fargene for å skille mellom avstand 1-3 km, 3-5 km og mer enn 5 km fra nærmeste vei.

Vi samarbeider med Den norske turistforening om kartet og har lagt inn deres hytter og gapahuker i kartet. For å få dem opp huker du av øverst i høyre hjørne.

Det samme gjelder urørt natur til sjøs: Ved å huke av for det øverst til høyre, får du opp urørte arealer innenfor grunnlinja, som kort sagt er den streken man kan trekke mellom de ytterste skjærene nedover langs kysten. Urørte arealer til sjøs er basert på avstand til vei til lands og til oppdrettsanlegg (vi har lagt inn data fra Fiskeridirektoratet om "akvakultur lokaliteter"). Områder som er ekskludert i NVEs forslag har vi farget blått, mens vi har farget rosa urørt natur til sjøs som er del av områder NVE mener kan være egnet for vindkraft. Merk at NVE ikke foreslår vindturbinene i sjøen, men områder vil ikke lenger være urørte om vindturbiner blir bygd nær sjøen.

Vi har hentet inn fra NVE Atlas planområdene for vindkraftprosjekter som er under behandling i NVE, er gitt konsesjon eller har klaget på avslag. Vi tør ikke garantere for at dette kartlaget er komplett eller helt korrekt, ettersom vi har funnet eksempler på inkonsistent kategorisering av vindkraftprosjekter i datasettet. Områdene inkluderer lenker til NVEs egne sider om det enkelte prosjekt, men pga. rekkefølgen på kartlagene fungerer disse for prosjekter innenfor de 13 utvalgte områdene kun når "utpekte områder" er deaktivert (i øverste høyre hjørne).

Dersom du er interessert i urørt natur i Norge generelt, laget vi i 2018 et kart over det sammenholdt med de 43 analyseområdene som NVE opprinnelig vurderte for sin egnethet for vindkraft. Det finner du her.

Slik kan du bruke kartet:

Det er en rekke valg for hva slags kart du vil ha i "bunn" (Norgeskart, satellittkart osv.). Øverst i høyre hjørne finner du en tegnforklaring.

Du kan også klikke på de enkelte fargelagte områdene, så kommer tegnforklaring opp.