Harvest-året

Takk for 2018. Bli med videre!

Harvest blir bedre og viktigere. Takk til alle som gjør det mulig!

Verdens natur er under voldsomt press. Vi gjør hva vi kan for å opplyse i en mediehverdag der natur satses lite på.

For oss handler miljø- og klimakrisen også om livene vi lever, eller idealene om vekst og økt forbruk som samfunnet fortsatt styres etter.

Harvest har ingen klar politisk agenda. Det vi ønsker er å løfte spørsmål, som: Hva er verdiskaping? Hva er viktigst for mennesker? Hvordan påvirker vår måte å leve på våre medskapninger og ressursgrunnlaget for fremtiden? Hvilken rolle spiller egentlig naturen i livene våre?

2018 har vært et spennende år for Harvest. Magasinet er helt uavhengig, det drives uten pressestøtte, uten investorer og det er så godt som fritt for reklame.

Ved årets begynnelse lukket vi de fleste sakene og opprettet en abonnementsordning. Det har gått over all forventning. I løpet av året har vi fått 1700 abonnenter, og antallet øker for hver uke som går. Det er en liten del av de 500.000 som har lest en sak på Harvest i år, men det er et tall vi er veldig stolte av og som gir et økonomisk grunnlag til å satse videre.

Det mest ambisiøse vi har gjort i 2018, er graveserien «Mørke motkrefter» om laks- og sjømatnasjonen Norge - laget av Kjetil Østli i samarbeid med Morgenbladets Simen Sætre. Artikkelserien siteres i andre medier, diskuteres på konferanser og folkemøter og er belønnet medpris for fremragende forskningsjournalistikk.

Harvest har i år også:

* Deltatt i utviklingen av Pan, et nytt magasin for grønn politisk debatt, som publiseres på våre sider.

* Oversatt artikler og essays som har skapt debatt i andre land, men som for de fleste norske lesere ville forblitt ukjent uten vår innsats.

* Holdt foredrag over hele Norge.

* Skrevet bøker. Torbjørn Ekelund har gitt ut «Stiens historie» og Simen Tveitereid «Et fritt liv».

* Publisert artikler av nye skribenter med høyst ulik bakgrunn.

* Utvidet stoffområdet vårt. Bl.a. har Lene Julsen laget serien «Naturen inni oss».

* Fått ny design, takket være Anders Aakre og utvikler André Elvan.

I 2019 lover vi mer viktig journalistikk, flere gode essays og flere oversatte artikler. Det blir nye faste spalter, fortsatt inspirasjon fra naturen og forhåpentligvis mer gøy, tips og anbefalinger.

Som abonnent får du også tilgang til arkivet, som teller flere enn tusen saker, der en god del er sortert i artikkelserier.

Du kan hjelpe Harvest til å bli enda bedre ved å tipse andre om oss. Du kan sende videre et av våre nyhetsbrev, til venner og kjente som du tror vil ha glede og nytte av å lese Harvest. Og du kan dele sakene våre via Facebook.

Tusen takk til alle abonnenter. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger gjennom året.

Godt nytt år!