Naturvern

Engelskmannen som ville redde fuglene på Røst

Steve Baines fra Leeds kom til Røst som 22-åring. Fuglene gjorde at han ble værende.

Noe er i ferd med å skje i havet.
Røst, ytterst i Lofoten.
«Det er trist å tenke på at mitt barnebarn ikke får oppleve det jeg så på 70-tallet.»
Steve Baines, fra Leeds i England, kom til Røst som 22-åring – og ble. Nå er han pensjonist. Han har brukt mye av sin tid på Røst til å studere fuglelivet, et fugleliv som varsler om at noe er i ferd med å skje i havet – og med klimaet.

På 1980-tallet var det 1,2 millioner par med lundefugl på Røst. Nå er det 300 000 par.
«Man antar at det er matmangel. Årsaken til matmangel, vet vi ikke, men det kan være overbeskatning av sild, og økning av temperaturen i havet,» forteller Baines.
Varmere hav har brakt antallet fugl nedover – og makrellen nordover. Flere fuglearter er helt borte fra fuglefjellene utenfor Røst.
«Det er en ubalanse. Det har aldri vært så bratt stigning på temperaturen i verden som nå. Det er mye som tyder på at dette er menneskeskapt,» sier Baines.
Men fremdeles kan man oppleve rikt fugleliv og fiske på Røst.

Se filmen over - bli med på fuglesafari ytterst i Lofoten.