Artikkelserie

Bløffen om biodrivstoff

Biodrivstoff er hovedårsaken til at klimautslippene fra norsk veitrafikk nå er de laveste på 20 år. Men hjelper det egentlig klimaet? Med støtte fra Fritt Ord og Bergesenstiftelsen har Pan undersøkt norsk biodrivstoffpolitikk og effekten av den.