Vinden har snudd

78,7 % nei til vindkraft. Det er resultatet av den andre folkeavstemningen om vindkraft på Frøya. Den vil ha betydning for kampen om vindkraft langt utenfor den vakre øya i Trøndelag.

Frøya var den første norske kommunen som holdt folkeavstemning om et vindkraftprosjekt – i 2005. Da ble det et knepent ja med 51,4 prosent, mot 48,6 prosent nei-stemmer. I 2012 holdt Aremark i Østfold og Solund i Sogn og Fjordane også folkeavstemning om vindkraft. I Aremark ble det et knapt ja-flertall, i Solund et knapt nei-flertall.

Det krystallklare resultatet fra gårsdagens folkeavstemning på Frøya er dermed noe helt nytt i Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til TrønderEnergis prosjekt på Frøya, og i forrige uke godkjente NVE detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for hvordan utbyggingen skal skje. TrønderEnergi sendte inn den første gravemaskinen mandag, men den ble blokkert av demonstranter fra Nei til vindkraftverk på Frøya, skriver Adresseavisa.

Spørsmålet er hva som skjer nå. Samtidig som gravemaskinen ble sendt inn på Frøya, presenterte NVE et kart over hvilke områder i Norge de mener bør ekskluderes fra vindkraftutbygging. Det gjelder hele Frøya.

Ole Kristian Fauchald, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sa til Adresseavisa at kommunen nå kan vedta midlertidig byggeforbud, med begrunnelse i at det er gått lang tid siden det opprinnelige konsesjonsvedtaket, samt at anlegget siden den gang har endret karakter med høyere turbiner. Hensikten med et midlertidig byggeforbud kan være at kommunen ønsker å vedta planbestemmelser for utbyggingsområdet, sa Fauchald.

Om vindkraftindustrien prøver å overkjøre 78,7 % av frøyværingene, som er vel vitende om at de har NVEs ferske forslag til nasjonal ramme i ryggen, vil den grave sin egen død på norsk fastland. Om kommunalt eierskap skal bety noe som helst, må TrønderEnergi trekke seg. Det samme gjelder TrønderEnergis partner i prosjektet, Stadtwerke München. Talspersonen for selskapet sier de investerer i prosjekter med lavt konfliktnivå for mennesker og miljø.

Hvor peker denne folkeavstemningen så for kampene om vindkraft rundt omkring i landet? Den vil – selvsagt – gi vann på mølla for vindkraftmotstandere også der konsesjon allerede er gitt. Den viser et stemningsskifte i folket, som også er anerkjent i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. På NVEs kart er det meste av Norge foreslått ekskludert fra utbygging.

Kostnaden ved vindkraft til havs i dag er den samme som for vindkraft på land for noen få år siden. Kostnadene til havs synker raskere enn på land. Om noen få år vil vindkraft til havs være på samme nivå som vindkraft på land er i dag. Men om vi bygger ut på land i dag, blir urørt natur borte for alltid. Måtte ikke det samme skje med folks støtte til det grønne skiftet.