Vil bruke strengere tyske regler i norske vindkraftprosjekter

Strenge tyske regler for å beskytte flaggermus og fugler bør gjelde i våre vindkraftprosjekter i Norge, selv om norsk lov ikke krever det, mener styremedlem Sabine Krieger i Stadtwerke München (SWM).

Münchens kommunale kraftselskap eier 70 % av TrønderEnergis omstridte vindkraftprosjekter på Frøya, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet og Hundhammerfjellet. Vindkraftmotstanden i Trøndelag har for lengst nådd SWMs styrerom.

- Vi er blitt overrasket over reaksjonene mot vindkraftprosjektene i Norge. Jeg håper at vi får til en tur for hele styret for å få en bedre forståelse av dem, sier Sabine Krieger, som sitter i bystyret for De Grønne i München og har bakgrunn som miljøjournalist.

- Vi har ikke opplevd noe liknende i andre land der vi har investert, som Storbritannia, Polen og Spania. Vi trodde det ikke ville bli noe problem i Norge, med så mye plass. Vi trodde ikke at så store deler av lokalbefolkningene ville gå imot dem.
- Det som overrasker også er at reaksjonen kommer så sent, ikke for 3-4 år siden. Vi kan ikke stoppe prosjektene nå, når så mye penger er investert, sier hun, og synes det er vanskelig å forholde seg til prosjekter som er så langt unna. SWM har én mann, Christian Vogt, på plass i Norge. Det er hovedsakelig ham Krieger får informasjon om prosjektene fra. Dermed er det i praksis TrønderEnergi som styrer prosjektene selv om de bare eier 30 %.

- Hva svarer du de som mener München bare vil grønnvaske seg selv på norsk vindkraft og er mest opptatt av å tjene penger på å ødelegge norsk natur?
- Jeg kan forstå motstanden, for norsk natur er veldig vakker, men hvis du vil bekjempe klimaforstyrrelsene, trenger vi mer fornybar energi. Jeg skulle gjerne hatt det her i Bayern, men den konservative delstatsregjeringen har innført regler som krever at vindturbiner må ha en avstand til nærmeste bebyggelse på minst 10 ganger turbinens høyde. Vi i De Grønne er imot den regelen, som gjør det veldig vanskelig å finne steder for vindmøller i Bayern, sier Krieger.
- Men dermed leter Stadtwerke etter andre steder, og bygger vindkraft i Nord-Tyskland, ute i Nordsjøen og nå også i andre europeiske land.

Selv om løpet antakelig er kjørt for prosjekter der bygging er i gang, er Krieger opptatt av å lære for de neste vindkraftprosjektene. SWM må informere bystyret om mulige konsekvenser for naturen før nye prosjekter kan godkjennes.
- Vi i De Grønne vil ikke ha vindkraft som ødelegger naturen.
- Er det detaljer i vindkraftverkene som nå bygges, som kan endres?
- Ja, jeg mener det, sier hun og forteller at Stadtwerke har bestemt at de på Stokkfjellet ikke vil overkjøre reindriftssamene men vente til de de finner enighet med dem. Med referanse til Stadtwerkes mann i Norge, Christian Vogt, sier hun at på Frøya har Olje- og energidepartementet allerede krevd flytting av tre turbiner av hensyn til fuglelivet, på Hundhammerfjellet er lokalsamfunnet for vindkraft, og på Sørmarkfjellet er det ikke vernet natur som bygges ut. Dermed ser hun ikke grunnleggende problemer i disse prosjektene.

- I andre europeiske land, som Sverige og Tyskland, krever konsesjonene ofte at vindturbinene skal stoppe ved solnedgang og soloppgang på sensommer og høst når flaggermus er mest utsatt. Hva tenker du om at dere som eier kunne stille tilsvarende krav for vindturbiner i Norge?
- Tyske regler for å beskytte flaggermus og fugler bør gjelde i våre vindkraftprosjekter i Norge, selv om norsk lov ikke krever det, sier Krieger.