Tillater oljeboring like ved Lofoten

Miljødirektoratet tillater prøveboring ved Trænarevet, svært nært Lofoten. Med det trosser de sin egen anbefaling fra 2010.

Den rød sirkelen markerer lisensen DEA har fått prøvebore etter olje i. Den rød firkanten markerer området Trænarevet ligger i.

Kart: Mareano

Midt i sommerferien har det tyske oljeselskapet DEA fått tillatelse til å prøvebore etter olje, helt på kanten til Lofoten. At et oljeselskap får tillatelse til å prøvebore i Norge er ingen overraskelse. Så hvorfor hisser miljøvernere seg opp over akkurat dette?

Blokken ble først foreslått åpnet gjennom konsesjonsrunde i 2010, hvorpå både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet «frarådet sterkt» mot åpningen. Årsaken var at området ligger nært viktige gytefelt for fiske, sjøfuglkolonier, og at blokken overlapper med korallområdet i Trænarevet.

Området ble ikke åpnet gjennom konsesjonsrunden i 2010, men ble i stedet innlemmet i en TFO året etter, en ordning hvor oljenæringen hvert år får tildelt noen ekstra blokker, i såkalte «modne områder». Hva som hadde fått området til å modne på et år er uklart. Havforskningsinstituttet har siden kritisert TFO-ordningen, ettersom kravene til miljøfaglige råd og demokratisk deltagelse er dårligere enn i de ordinære konsesjonsrundene.

På kanten til Lofoten
Oljeriggen skal ligge helt på kanten til området som Arbeiderpartiet tidligere i år gikk inn for å midlertidig verne fra oljenæringen. Gjennom bruk og utslipp av giftige kjemikalier og risiko for et akutt utslipp, er Lofoten, Vesterålen og Senja igjen truet. Økosystemet i og rundt LoVeSe forholder seg ikke til grensene satt av oljebyråkratene. Det gjør ei heller havstrømmene, og et oljeutslipp her vil kunne bringe oljen videre inn i Lofoten, viser en analyse gjennomført av meteorologisk institutt.

Oljeselskapet har fått tillatelse til å bore helt frem til skuddårsdagen, 29. februar. Da kan lofotfiske og gyting være godt i gang.

I år har det vært viktig for regjeringen å redde klimaet ved å ofre natur til vindkraften. Natur og Ungdom har varslet at de vil klage vedtaket inn til klima- og miljødepartementet. Da må Ola Elvestuen ta stilling til noe langt enklere: om han vil ofre naturen for å ødelegge klimaet enda mer.