Næssland: Staten gjør oss gode

Hva slags framtidssamfunn kan tenkes å løse miljøutfordringene? Tre studenter fikk i oppgave å leke ordførere i tre forskjellige bystater anno 2048 - med et glimt i øyet. Her er bidraget fra "Næssland".

Næssland ble etablert etter den internasjonale bevegelsen #GreenLove i 2022, hvilket som kjent er var folkets reaksjon på den tankeløse og kortsiktige ødeleggelsen av naturen og de overfladiske verdiene som regjerte på begynnelsen av århundret. Hva som ble oppfattet som utvikling trengte å forandres! Det er som miljøfilosofen Holmes Rolston sa:

«Å ødelegge arter er som å rive ut sider av en ulest bok, skrevet på et språk mennesker knapt kan lese, om det stedet hvor de lever.»

I Næssland mener vi derfor at utvikling må bety omsorg for og samarbeid med hele det naturlige systemet som vi alle er avhengige av. Et velfungerende samfunn med sunne og friske innbyggere trenger stabile og aktive økosystemer. Det er dette som er Grønn Kjærlighet. Vi verdsetter derfor mangfold over alt annet, i ordets bredeste betydning; økologisk, biologisk og av menneskelige personligheter. Vi ser ikke på mennesket som overlegent andre former for liv, slik som de arrogante benthamianerne. Vi overlater heller ikke ansvaret for vår skjebne i hendene på noen diffus Gud som genesianerne. Tvert imot, mennesker er sofistikerte intelligente vesener, det er vårt eget ansvar å hige etter å bli den mest hederlige versjonen av hva det vil si å være menneske.

Etter FNs klimarapport i 2018 ble det åpenbart at vi aldri kom til å oppnå bærekraftighet i tide så lenge vi fortsatte å naivt stole på frivillig endring, det frie markedet, og å være redde for å fornærme de privilegerte. Innføring av nye lover og regler var en absolutt nødvendighet for å sette i gang endringer i samfunnet. Bare en sterk stat kan garantere for at de rette beslutningene blir tatt til det beste for sine innbyggere og for planeten. Klimakunnskap uten klimahandling er tross alt verdiløst. Noen kritiserer oss for å være en autoritær stat, et ord som dessverre har blitt veldig negativt ladet, men noen ganger er en hjelpende hånd rett og slett nødvendig når man har mistet stien totalt av syne.

I Næssland har vi derfor helt fra begynnelsen av hatt blant annet begrensninger om én bil per husholdning og to barn per par, vi har et totalt forbud mot bruk av sprøytemidler og en generell utrenskning i bruken av helse- og miljøskadelige giftstoffer og kjemikalier. Vi har et totalforbud mot produksjon og bruk av plastikk utenom ytterst nødvendig bruk innen vitenskap og lignende. Vi har aktivt arbeidet med avviklingen av ødeleggende industrier gjennom en miljømessig og etisk motivert nytte-kostnad-analyse. Gjennom vårt system av økologisk økonomi måler vi Brutto Nasjonal Lykke og Grønt Nasjonalt Produkt for en sunnere og mer helhetlig definisjon av utvikling.

I motsetning til Benthamianerne som fortsatt tror på kvantitativ vekst, eller Genesianerne som rett og slett har gått bort fra alle former for utvikling, betyr Grønn Kjærlighet kvalitativ utvikling. Dette betyr at vi i dag har et mindre antall produkter og tjenester sammenlignet med for 30 år siden, men vi ser ikke på dette som en reduksjon i livskvalitet! Tvert imot, overforbruk og materialisme fører til ødeleggelse av naturen, fysiske og psykiske helseplager, det fører til enorme lidelser og dyp urettferdighet. Vi vil heller ha få klær i høy kvalitet enn hauger med søppel. Vi vil heller ha sunn økologisk mat enn hjerte- og karsykdommer!

Det samme gjelder teknologi. I stedet for å stole blindt på at innovasjon alltid produserer noe positivt, evaluerer vi kritisk hvilke nye teknologier vi ønsker å ta i bruk i vårt samfunn. Vi frykter at folk kan miste essensielle evner til å relatere seg, bry seg, elske og sympatisere når teknologi ukritisk brukes som erstatning for opplevelser, sånn som bruk av VR og sexroboter. For ikke å nevne de svært bekymringsverdige konsekvensene av sosiale medier på den yngre generasjonen. Dette er også grunnen til at vi har 12 årsgrense på smarttelefoner og annen privat smartteknologi, og heller tilbyr de enklere juniortelefonene til barn under 12 år. Vi ser de farene teknologi kan medføre i et større og langtidsperspektiv.

Det er derimot åpenbart at fysisk kontakt med og opphold i naturen er viktigere enn noen gang. Både for vår egen helse og for emosjonell og intellektuell utvikling. I Næssland ender derfor grunnskolen med et års opphold i urørt natur, som en essensiell og avsluttende del av en fullverdig opplæring og forberedelse på det voksne liv. Vi ønsker og forventer at våre studenter skal utmerke seg i økologisk visdom, bygge en fornuftig, empatisk og verdig karakter med høy moral, og å finne sine egne kvaliteter og potensiale. Et skolesystem som legger grunnlaget for hver enkelt person til å bli den beste versjonen av seg selv, er betraktelig mer verdifullt for det fellesskapet et samfunn er, enn å fremme monokultur av mennesker.

I en tid med økologisk kollaps må vi spørre oss selv hva visdom egentlig er? Samfunn som nå gjør også folk om til produkter, eller som totalt vender ryggen til tenkning og sunn fornuft, er når alt kommer til alt suicidale. Å bli klokere, å bli snillere, det er utvikling!

I Næssland, i Arne Næss’ ånd og minne, higer vi etter hans velformulerte maksime; «think dutifully, act beautifully.»

Ordfører i Næssland, Andrea Owe