Framtidsfabel

Genesia: Hent livet tilbake!

Hva slags framtidssamfunn kan tenkes å løse miljøutfordringene? Tre studenter fikk i oppgave å leke ordførere i tre forskjellige bystater anno 2048 - med et glimt i øyet. Her er bidraget fra gudfryktige "Genesia".

Enhver religion har sin skapelsesberetning. Slik forenes troende over hele verden, gjennom den fantastiske ideen om at vi er skapt av noen større enn oss selv, i noe større enn oss selv, og til et liv fylt med mening større enn oss selv. «Genesis» er kristnes fortelling om hvordan livet begynte, og som en miljøradikal kristen undergruppe har genesianerne latt seg oppkalle deretter.

Da globale økosystemer til sist kollapset på 2020-tallet var det nemlig ikke bare en økologisk krise, men en spirituell én. Fra asken av en mislykket modernitet reiste den gudfryktige byen Genesia seg. Vi er stolte over å være regressive, og som sådan motpart til naive progressive byer som Næssland og Benthamia. De tror sannelig det finnes en vei fremover når vi er kommet til enden av en klippe… Nei, samfunnets framgang har gått for langt. Dagens teknologi skader Mennesket. Forsømmelse av skaperverket skader menneskeheten. Byers oppgave for fremtiden er å hente tilbake livet vi var ment for.

Som kristne hedonister, inspirert av hinduistisk filosofi, har vi omtolket Bibelen som et produkt av dets patriarkalske daværende samfunn. Husk, det kvinnelige har alltid blitt assosiert med det Fysiske: følelser, omsorg, natur. Ta begrepet «Moder jord» for eksempel, som finnes i så mange kulturer. Det mannlige derimot har blitt assosiert med det Metafysiske: tenkning, menn som formidlere av logikk og fornuft. Vi tror ikke på et slikt skille. Men enda viktigere: når kvinner også feilaktig har blitt underordnet menn historisk, har det Fysiske vært underlagt det Metafysiske ved assosiasjon! Derfor har vi siden da hengitt oss til tanke og kald, distansert fromhet, mer enn vår fysiske, frodige verden, kroppslig sansning og ren, uregulert livsglede.

Ja, Gud selv er en ikke-håndgripelig Ånd, men som kun kom til live idet han inntok den fysiske kroppen til Jesus Kristus. Dessuten; Gud trengte Maria for å komme til og oppleve Livet. Det Fysiske er dermed saktens det hellige ankeret for det Metafysiske. Slik må både kropp og Natur tas vare på, for dét er vår plikt overfor Skaperen. Samtidig må det også oppleves, for dette er vår mening, vårt formål, som levende vesener. Slik når vi til slutt en evig tilstand som sjel hos Gud i det Metafysiske. Amen.

Som samfunn tar vår libertinistiske ideologi form av en tillitsøkonomi. Penger er metafysisk. Bufferen i vårt kirkestatsbudsjett er en stolt tilpasningsevne til en fluktuerende levestandard, intet mindre! Absolutte nødvendigheter finansieres av handel med våre primærvarer, som selger som økologiske luksusvarer på verdensmarkedet. Der benthamianere lider under teknologisk styre tar genesianere varmt imot arbeidsledige dissidenter inn i vårt arbeidsintensive landbruk. Vi har dessuten langt lavere helseutgifter da vi unngår de særs alvorlige stemningslidelsene som Benthamia og Næssland sliter med. Selvsagt, med sin statssubsidierte ensomhet!

Genesianere derimot, vi engasjerer oss i livslange mentor-lærling-relasjoner, i egenvalgte søster- og brorskap, og våre eksellente kampsportteam har til og med vist seg å rehabilitere unge kriminelle på feil kurs. Våre eldre er dedikerte spirituelle ledere man snakker med en gang i uken, i tillegg til at hver tenåring velger seg en kvalifisert voksen som sin personlige seksualmentor. Det er absurd at andre byer enda ikke har en slik ordning. Hvordan navigerer deres unge seg som seksuelle vesener da? På skolen lærer barna våre hvordan de skal forstå seg selv. For hvorfor skal en elev lære mer om fysikk enn å kommunisere sine egne følelser?

Voksne genesianere er uenige i feilkoblingen at det barn gjør er «ikke-voksent». Nei, vi streber vi etter å være «barnslige!». Etter å nå en tilstand som er uregulert av et selvødeleggende, konformt, perfeksjonistisk voksent sinn, og heller tillate fri flyt av alle våre fantastiske følelser. Vi praktiserer også smertetoleranse, veiledet av våre profesjonelle, verdensetterspurte sadomasochister. Kontrollert smerte er en portal inn til mentale rom for væren som enda er uoppdaget. Det er så mange deler av vår eksistens som vi ikke kan tenke eller resonnere oss frem til… Nei, genesianere aksepterer sin skjebne som jordlige skapninger, lidelse som en del av livet. «Det ondes problem» finnes ikke, for smerte er ikke ondskap.

Det er ikke behov for verken livsforlengende eller reproduktiv teknologi i Genesia. Hvis noen av oss dør for tidlig, er det fordi deres sjel var full av opplevelser fra tidligere liv, og klar til å tilslutte seg det evige Hinsidige med Skaperen. Tilsvarende når en sjel inntar en dysfunksjonell kropp er det fordi det er den siste rest med opplevelser fra jorden den trenger. I Genesia feires derfor handikappede borgere som halv-engler iblant oss, for de er på siste trappetrinn til livet etter døden.

Samfunn kan ikke erstatte ekte erfaring med maskiner og skjermer, frihet med diktatur eller god smerte med for mye nytelse, uten å miste av syne Menneskets opprinnelige formål og mening. Genesiere streber etter å være Hellige Maria, hvis kropp Guds ånd selv kom til live gjennom, og å følge den guddommelige planen om å oppleve livet gjennom alt Skaperen har gitt oss. I Genesia henter vi livet tilbake, som en ny begynnelse for menneskeheten. Takk.

Ordfører i Genesia, Margrethe Voll Storaas