Lovlig å drepe med karbondioksid

Høyesterett slår fast at det er lov til å drepe, bare det går sakte nok.

Klimagassen karbondioksid dreper. Det kan gå fort, og det kan gå sakte. I en garasje med en bil på tomgang går det fort. Det kalles mord. Men langt flere drepes sakte av karbondioksid. Vår lille klode er 1,1 grad varmere enn normalen, på grunn av karbondioksid fra olje, kull og gass. Hetebølgen i Russland i 2010 drepte 55 000 mennesker. Hetebølgen i Europa i 2003 drepte 40 000. Hetebølgen og tørken i Australia for et snaut år siden drepte over 50 mennesker og en milliard dyr. Skogbrannene i California i høst drepte 8 mennesker. I Afrika og Asia har millioner av mennesker fått livene sine ødelagt på grunn av tørke og ekstremvær som skader avlinger og drikkevann. Dødeligheten i disse klimarelaterte katastrofene er resultat av menneskenes utslipp av karbondioksid.

Altså dreper karbondioksid. Allikevel sier norsk Høyesterett at Stortinget hadde lov til å åpne for oljeboring i Barentshavet. Og dermed har Høyesterett sagt at all norsk petroleumsvirksomhet – nå og i mange år fremover er lovlig. Når gassen og oljen fra Barentshavet Sør brennes, vil det gi 2700 millioner tonn karbondioksid til atmosfæren. Det er 54 ganger så mye som de offisielle norske utslippene per år.

For å hindre at det blir mer enn to graders global oppvarming, må alle verdens land kutte 7 prosent av utslippene hvert eneste år fra og med 2021. Det er særlig brenning av olje, kull og gass som må kuttes. Hvis verden klarer å kutte 7 prosent hvert år, vil en utflating på 2 graders global oppvarming skje rundt år 2050.

Alle mennesker i alle land vil bli skadelidende.

To graders global oppvarming vil drepe mange hundre millioner mennesker. Dødelige hetebølger vil komme oftere, og bli betydelig sterkere enn de vi har opplevd de siste 10 årene. Ødelagte avlinger, ekstremregn, storm, branner, flom og jordskred vil drepe stadig flere mennesker hvert eneste år. Mer enn 1 milliard mennesker vil i 2050 ikke kunne bo og leve der de bor i dag, særlig i tropiske land. Enten de forsøker å skape seg nye hjem i eget land eller de flykter til andre, så vil dette skape ekstreme utfordringer for de som flykter og for de landene de flykter til. Mange millioner mennesker kommer til å dø. Disse enorme folkeflyttingene har potensialer til å skape kriger og destabiliserte stater. Alle mennesker i alle land vil bli skadelidende.

Klimaendringene som karbondioksid skaper, dreper tusenvis av mennesker i dag. Klimaendringene vil drepe stadig flere – i alle land. Norsk Høyesterett har nå sagt at det å drepe med karbondioksid – det er lovlig. Men, det må gå sakte.