Djevelen er i detaljplanene

Turbiner som skifter plass og som vokser. Kontrakter med entreprenører som låser planer før myndighetene har godkjent dem. Vindkraftmotstand handler også om ting som skjer etter at konsesjon er gitt.

Når en vindkraftkonsesjon er gitt, er det ofte ikke bestemt så mye mer enn innenfor hvilket område turbinene skal stå og hvor mange megawatt effekt kraftverket skal ha totalt. Hvor turbinene skal stå, hvor mange de skal være og hvordan veiene skal bygges, bestemmes senere, i miljø, transport- og anleggsplanen (MTA-planen) og i detaljplanen.

For eksempel ble det på Frøya søkt om å bygge 26 turbiner, men tallet gikk ned til 14 i detaljplanen. Til gjengjeld hadde de vokst fra 135 til 180 meter.

Det er resultatet av lange planprosesser og rask teknologiutvikling. Og som alltid våkner det lokale engasjementet på ordentlig når det blir tydelig hvor det vil sprenges og veiskjæringer anlegges.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) enig i at prosessene rundt MTA- og detaljplaner ikke har vært gode nok.
- Dette regimet har vi strammet opp i, og vil vurdere å stramme det inn ytterligere, sa Kjetil Lund ved åpningen av NVEs vindkraftseminar 3. juni.

Blant annet har NVE styrket kravene til medvirkning med kommuner og grunneiere i utarbeidelse av MTA- og detaljplan.
- Høringsinstituttet er nå blitt endret, forklarer Arne Olsen, seksjonssjef for energikonsesjoner i NVE. Miljøorganisasjoner og andre enkeltinteresser som kan bli berørt av endringer i detalj- og MTA-planen skal nå også motta forslagene.
- Tidligere har høringen noen ganger vært begrenset til grunneiere, direkte berørte naboer, kommune og fylkesmann, forteller seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet.

- Vi har lagt ut, på vår hjemmeside, at det må påregnes 6 måneders saksbehandlingstid for godkjenning av MTA- og detaljplan. Det er ikke vits i å bestille gravemaskin til uken etter at planene er sendt inn, sa Lund på vindkraftseminaret.

For noen har gjort liknende tidligere. TrønderEnergi la fram forslag til MTA- og detaljplan på Frøya i november 2018. Utrederen Multiconsult hadde påpekt at flytting av to av turbinene ville skåne hubroen, og flere av høringsinnspillene til planene ba om slik flytting. Et av TrønderEnergis motargumenter var at det ville påvirke allerede inngåtte kontrakter med entreprenører. Olsens seksjon ga TrønderEnergi medhold.

En ting er prosesser og involvering. En annen sak er selve innholdet i MTA- og detaljplaner.
- Det finnes regler for hvordan kommunenes reguleringsplaner skal tegnes. Det gjelder ikke her, hver utbygger har sitt opplegg. I kommunene er det også vanlig at du kan søke opp gjeldende forslag til reguleringskart og dokumenter i de ulike planfasene. Hva du får tak i for vindkraft er tilsynelatende tilfeldig. Vi mangler et system, sier Skogen.