Meninger

Ap, lytt til fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu!

I skyggen av koronaviruset går norske politikere nå inn for å åpne for mer snøskuter-kjøring i hytteområder.

De siste årene har det vært sterk økning i motorferdselen på fjell og sjø. Nå vil Senterpartiet igjen løsne opp i snøskuterregelverket. Denne gangen med støtte fra både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
I dag er det kun de som har hytte 2,5 km eller mer fra brøytet vei, som kan søke om bruk av skuter for utstyrstransport. Når det nå foreslås å fjerne dette avstandskravet, vil det bety at langt flere hytteeiere vil kunne søke kommunen om å kjøre snøskuter til hytta.
I praksis kan dette bety at vi får en eksplosjon av snøskutere i fjellheimen.

Stadig økende press
Forslaget føyer seg inn i en lang rekke lov- og forskriftsendringer som har gjort det lettere å utøve motorferdsel i norsk natur.
Økt snøskuterbruk i fjell- og hytteområder medfører en ekstra belastning for dyre- og fuglelivet, i form av hyppigere forstyrrelser, fortrengsel og stress. Motorferdselen kommer i tillegg til den massive byggingen av hytter og veier – en av hovedårsakene til tap av naturmangfold.

Glemmer FNs bærekraftmål

Kommunene har anledning til å sette egne retningslinjer for håndtering av søknader om skuterkjøring til hytter. Vi er likevel redd for at denne lovendringen medføre et generelt økt press, og i praksis et frislipp av snøskutere i hytteområdene.
Der ser ikke ut til at norske politikere tar rapportene fra FNs naturpanel, og klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer, på alvor. Vi kan ikke fortsette å forholde oss til naturen som en utømmelig kilde til bruk, forbruk og velstand. Dette er politikk på kollisjonskurs med FNs bærekraftsmål.

Naturens stillhet er et knapphetsgode, blant annet på grunn av stadig færre urørte naturområder, og økt motorferdsel i naturen.

Stillhet – en truet naturopplevelse
I 2018 spurte Norsk Friluftsliv og WWF hvilke naturopplevelser folk er mest redde for å miste. Stillheten i naturen kom nest øverst på lista. Naturens stillhet er et knapphetsgode, blant annet på grunn av stadig færre urørte naturområder, og økt motorferdsel i naturen.
Vi tror også verdien av stillhet, fred og ro vil øke i framtida, som følge av et stadig mer støyfullt hverdagsliv.

Skuffende vending fra Arbeiderpartiet
At Fremskrittspartiet støtter forslaget, er ikke overraskende. Men det er uforklarlig at Arbeiderpartiet vil fremme mer motorkjøring og støy i hytteområder, et forslag som selv et stort antall grunneiere og hytteeiere, med Norges Hytteforbund i spissen, er imot.
Aps holdning var inntil nylig at «muligheten til å utøve friluftsliv i ute i naturområder uten støy er et fellesgode, og er noe som er viktig å ivareta». Hva skjedde?

Ingen skam å snu
Dere har nettopp sagt nei til bygging av alpinlandsby midt i myr og rødlista naturtyper på Kvaløya. Her var dere på naturens side. Hvis dere gir deres velsignelse til å åpne for mer motordur i en allerede truet norsk natur, kan vi likevel se langt etter det grønne og tidsriktige Ap.
Så kjære Ap, nå er tiden inne for å hente fram fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!
Dette er en dårlig sak for norsk natur, det er en dårlig sak for den norske friluftslivskulturen, og det burde være en dårlig sak for alle partier som er opptatt av klima- og naturkrisen. Ta til fornuft og stem ned forslaget!