Kosthold og næringsstoffer

Riktig kosthold kan være viktig mot koronaviruset

I koronatiden er det grunn til å ha oppmerksomhet rundt kostholdets betydning for immunforsvaret, skriver forskere tilknyttet Det Norske Videnskaps-Akademi.

La oss først ta veien innom husdyrene. For husdyr er kvaliteten på fôret viktig for helse, trivsel – og for produksjon av kjøtt, melk og egg. I tillegg til proteiner, fett, karbohydrater og godt drikkevann har inntaket av mineraler, vitaminer og bioaktive plantestoffer i fôret stor betydning. Mineraler og vitaminer i form av såkalte premikser blandes inn i dyrenes fôr - for å sikre at de får i seg nok og riktig balanse av disse stoffene. Tilskudd er nødvendig fordi det ikke er tilstrekkelig innhold av mineraler og vitaminer i fôrråvarene i forhold til dyrenes behov.

Mennesker har et lignende behov for næringsstoffer som husdyrene. Det vet vi fra forsøk med dyr og fra observasjonsstudier og kontrollerte forsøk i mennesker. En viktig forskjell mellom husdyrene og oss, er at de fleste mennesker ikke lever på standardiserte dietter. Vi spiser det vi har lyst på, og det som butikkjeder og matprodusenter markedsfører. Kostholdet i befolkningen varierer mye. Det kan derfor være fare for at en del av oss ikke får de næringsstoffene som ville vært optimalt. I en krisetid med en alvorlig sykdom som kan ramme oss alle, bør man være ekstra bevisst på at maten kan ha stor betydning for helsen.

Paranøtter er spesielt rike på selen.

Foto: Wikipedia

Der foreligger i dag mengder av kunnskap om betydningen av mineraler og vitaminer som kan motvirke infeksjoner og moderere kroppens betennelsesreaksjoner. Virusinfeksjoner kan skade den immunologiske balansen gjennom oksidative stressreaksjoner som skader cellers struktur og funksjon, og derved gir sykdom. Spormineralene selen og sink og vitaminene A, C, D og E er via antioksidantfunksjon og andre virkningsmekanismer viktige for immunforsvaret. Plantenes bioaktive stoffer, som i stor grad dannes for å unngå sykdom, er ofte antioksidanter og også viktige i kroppens immunforsvar.

Fordi koronaviruset angriper luftveiene med lungene, er det naturlig å se spesielt på det man vet om kostholdet og luftveiene. Ved kroniske lungelidelser som kols hos eldre mennesker, er det beskrevet sammenheng mellom sykdommens alvorlighetsgrad og lav antioksidant-status. Videre er det vist at tilstrekkelig inntak av antioksidanter kan redusere en aldersavhengig svekkelse av menneskers lungekapasitet. Vitaminene C og E og karotenoider (forstadier til vitamin A) er trukket fram som særlig lovende i disse studiene.

En rekke antioksidanter er også vist å kunne ha spesifikke effekter mot virus. Hos eldre mennesker med alvorlig angrep av influensa, kan behandling med antioksidanter føre til hemmet virusformering. Bioaktive stoffer i gruppen flavonoider er vist å kunne hemme RNA-virus som koronavirus i tidligere studier. I disse dager pågår forsøk for fullt der man tester ulike antioksidanter mot koronavirussykdommen COVID-19, hvor blant annet vitamin C viser oppløftende resultater.

I dyrestudier har mangel på spormineralet selen ført til økt mutasjon og økt virulens av et annet RNA-virus (coxsackievirus). Dette viruset settes også i sammenheng med en sykdom i hjertemuskelen som er utbredt hos mennesker i et område av Kina med uttalt selenmangel. Tilførsel av selen til befolkningen førte til at sykdommen ble borte.

Det er vel kjent at selendekningen i den norske befolkningen er lav, noe som i utgangspunktet skyldes at det er lite tilgjengelig selen i norsk jordsmonn. Selennivået hos nordmenn falt med over 30 % etter at importen av amerikansk korn med høyere innhold av selen på 1990-tallet ble redusert som følge av økt selvforsyningsgrad. Men siden selen inngår i enzymer med antioksidantfunksjon og selen er vist å ha antivirale egenskaper, kan det i koronatiden være grunn til å forsøke å oppnå en bedre selenstatus.

Det kan også nevnes at Finland, som fra naturens side er selenfattig som Norge, har løst problemet med å tilsette selen i gjødsel. Dette har de gjort i over 35 år, og den finske befolkningen har derigjennom tilfredsstillende selenstatus. Så langt er det rapportert lite angrep og dødelighet av COVID-19 i Finland. Om god selenstatus har betydning vet man foreløpig ikke.

Uansett kan det være grunn til å forsøke å ha et variert kosthold og optimalt tilskudd av mineraler, vitaminer og bioaktive stoffer som kan styrke immunforsvaret i disse dager. Men i for store mengder kan antioksidanter virke som pro-oksidanter og gjøre mer skade enn nytte.

LES OGSÅ "Å kunne ta ansvar for egen helse gir mer håp og mindre frykt"