Rødliste: Truede naturopplevelser

La sommerfuglene fly

Min truede naturopplevelse: Å følge sommerfuglene i deres flagrende liv over blomsterenger.

Dagpåfugløye. (Foto: Marcus Ramberg/Wikimedia commons)

Da jeg var liten på 70-tallet, var vi ofte på besøk hos farmor. Hun bodde på en gård som lå på en bakketopp med utsyn over bygda. Vi kjørte opp en lang kjerrevei som tok av fra hovedveien. Det var løvskog på den ene siden av veien, åkrer og enger på den andre siden. Om sommeren var det masse markblomster i grøftekanten og på engene.

Vi gikk ofte tur langs denne veien. De voksne gikk langsomt og pent, mens jeg hoppet og spratt bortover veien omringet av alle sommerfuglene som flagret av sted mellom blomstene. Jeg var, og er, dypt betatt av disse nydelige skapningene. De står for meg som symbol på frihet og livsglede, og minner meg om uendelig lange og fine somre.

Det var mange forskjellige slag, og mamma og pappa lærte meg navnene på dem etter hvert som jeg fikk se noen jeg ikke hadde sett før. De jeg husker best er neslesommerfugl og min favoritt; dagpåfugløye. Den var ekstra flott! Jeg forsøkte å få tak i dem, men mamma og pappa sa at jeg ikke måtte fange dem.

En ettermiddag løp jeg litt foran de voksne, og glemte helt advarselen. Jeg ville så gjerne holde en av de fine sommerfuglene. Til slutt klarte jeg til og med å fange en dagpåfugløye! Jeg løp tilbake til de voksne for å vise dem den fine sommerfuglen.

Men så åpnet jeg hendene mine. De var fulle av støv fra vingene og sommerfuglen klarte ikke lenger å fly.

Resten av dagen var fullstendig ødelagt, og siden nøyde jeg meg med å se på sommerfuglene og glede meg over dem der de flagret rundt blomstene og meg.

Fakta:

1163 insektarter er truet i Norge. 92 av dem er kritisk truet.
37 prosent av kritisk truede arter i Norge er insekter.
De fleste truede insektene er biller og sommerfugler. Hovedårsaken er at mennesker tar over leveområdene deres.
Kilde: Artsdatabanken/Sabima/KLD