Serie: SAMARBEID MELLOM HARVEST OG MORGENBLADET

Forskere slår alarm om alvorlig jodmangel hos gravide - staten anbefaler laks

En kort artikkel om hvordan den magiske laksen klarte å snike seg inn i statlige informasjonskampanjer som skal lære nordmenn å spise mat som inneholder mye jod. Selv om torsken inneholder 28 ganger mer jod.

Onsdag slo helse-Norge alarm. Alarmen gikk også i Europa.
”Jod-forskere fra 27 europeiske land krever strakstiltak mot jodmangel hos barn i Europa. Halvparten av alle nyfødde står i fare for redusert utvikling av hjernen”, skrev Havforskningsinstituttet.
"Lav IQ, dårlegare språkutvikling, adferdsproblem og redusert finmotorikk kan vere nokre av dei alvorlege følgjene av jodmangel hos nyfødde," het det i den oppsiktsvekkende artikkelen.

Jod er et grunnstoff som vi ikke produserer selv. Derfor må vi få det via maten. Jod behøves i dannelsen av svært viktige hormoner i skjoldbruskkjertelen, men 1 av 2 nybakte mødre lider nå av jod-mangel, ifølge forskerne. Selv med litt jod-mangel ser vi konsekvenser på barna, fortsatte forskerne i oppropet.
Nyheten ble raskt plukket opp av andre medier.
Dagbladet: Våre nye matvaner skaper trøbbel. Hjernen i fare hos annenhver nyfødt.
- Halvparten av alle nyfødte står i fare for å ikke nå sitt potensial i utviklingen av hjernen på grunn av jodmangel hos mor, sier seniorforsker Lisbeth Dahl til Dagbladet.

Dahl (før NIFES, nå Havforskningsinstituttet) forklarer på videolink til Dagbladet at man er bekymret og at vi som nasjon nå må ha skarpt fokus på hvordan vi kan få i oss nok jod.
Hvorfor nedgang i jod-inntak? Forskeren peker på at vi drikker mindre melk og vi spiser mindre fisk.
Så hva skal man gjøre?
Om gravide, fastleger eller andre, søker informasjon om gode jod-kilder, kan de finne informasjonsartikkelen ”Jod” på den statlige Matportalen, hvor blant annet Helsedirektoratet og Mattilsynet står for faglig innhold.

Artikkelen ble redigert og oppdatert 18. april, samme dag som forskere fra 27 land slo alarm.
Artikkelen illustreres med en laks. Noe annen sjømat er også med.
"Mange matvarer inneholder litt jod, men det monner lite. Fisk er den beste naturlige jodkilden og inneholder om lag 40-90 mikrogram per 100 gram", opplyser fakta-artikkelen.
Samme dag legger Norske Helseinformatikk ut nettsak om jod-alarmen og de skadelige effektene dette kan ha på fostre. Laksen dukker opp igjen.

"Fisk", altså. Og bilde av laks.
Unge kvinner og gravide som vil gi seg selv og fosteret nok jod, lærer følgende for å unngå nevrologiske forstyrrelser på barna: Spis mer fisk, gjerne laks.
Men hva skriver helsemyndighetene selv andre steder?
I rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring, Risiko for jodmangel i Norge (2016), heter det (s. 27): "Oppdrettslaks inneholder lite jod i forhold til annen fet fisk som sild og makrell, bare 10 µg jod/100 g (Mattilsynet 2016)."
Hvor lite? Torsk inneholder 28 ganger mer jod enn oppdrettslaks, viser tall fra Sjømatdatabasen. Dette står ikke å lese i artikkelen om jod, eller i ekspertenes opprop om ”mer fisk og sjømat”.

I artikkelen "Faretruende lavt jod-nivå hos gravide og unge kvinner" (Matportalen, 2016) uroer helsemyndighetene seg dessuten over våre nye matvaner: "I tillegg til å drikke mindre melk, har nordmenn endret fiskevanene sine. Vi spiser stadig mer rød oppdrettsfisk, som laks og ørret, og mindre hvit fisk. Ørret og laks inneholder lite jod, mens hvit fisk, som torsk, sei og makrell inneholder mye jod."
Denne uroen ser nå ut til å ha forsvunnet.
Da forskerne slår alarm om hvordan jod-mangel kan gi barna nedsatte kognitive evner, anbefaler norske helsemyndigheter ”fisk” generelt, og illustrerer fisken med rød laks (eller ørret).

Helsedirektoratet svarer
-Hvorfor har dere fjernet opplysningen om at oppdrettslaks, sammenlignet med annen fisk, ikke er en god kilde til jod?
-Vi har ikke fjernet opplysningen om dette, vi har ikke vært tydelig nok på å presisere på matportalens nettsider. Takk for at du påpekte dette, artikkelen er nå oppdatert, svarer avdelingsdirektør Henriette Øyen i e-post.
-Hvorfor utstyrer dere artikkelen om jod med bilde av laks (rød fisk)?
-Vi har nå endret bildet slik at det nå er et bilde av hvit fisk for å tydeliggjøre budskapet.
-Når forskere over hele Europa slår alarm, bør dere ikke da informere skikkelig om hva de faktisk bør spise for å unngå disse skadene?
-Vi er veldig opptatt av å gi god og riktig informasjon til befolkningen om jod og hvilke kilder vi har til jod. Derfor har vi oppdatert kostrådet om melk og fisk og vi har informasjon om kosttilskudd til grupper som av ulike grunner utelater melk og fisk i kostholdet, vi har anbefalinger om jod til ulike grupper som f.eks vegetarianere, gravide, ammende og spedbarn. Vi samarbeider med mattilsynet og VKM om å utrede økt jodtilsening i salt.
-Hvorfor oppfordrer dere til å spise mer "fisk" for å få nok jod, når det er hvitfisk dere mener unge kvinner bør spise?
-Dette har vi blant annet presisert i kostrådet om fisk på Helsenorge, her: https://helsenorge.no/kosthold...

PS. Norsk helseinformatikk har nå fjernet bildet av laks fra artikkelen. Nå benyttes et bilde av melk og en kvast som ligner på lyng. Det står nå at ”saltvannsfisk” er gode kilder til jod.
PS2. Matportalen har nå fjernet bildet av laks, og satt inn et bilde av hvitfisk, trolig torsk.