SJØMATNASJONEN NORGE

EU ber om kraftig reduksjon av miljøgifter i maten - skal redde menns sædkvalitet

Miljøgifter i fet fisk bidrar til dårligere sædkvalitet hos menn, at det fødes færre gutter enn jenter, samt utviklingsforstyrrelser i nyfødte. EUs eksperter ber om drastiske kutt. Norge avventer svar fra egne eksperter.

Ny EU-rapport om miljøgifter kan bli dramatisk også for Norge. Folk i alle aldre får i seg for mye miljøgifter og bør redusere inntaket drastisk, skriver EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny rapport. Rapporten ble offentliggjort i går kveld, etter flere års arbeid. Rapporten har sett på helseeffekter av miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB i kostholdet.

Som Harvest/Morgenbladet har skrevet om i en lengre serie artikler, er sjømat og fet fisk som bl. a laks, en hovedkilde til disse stoffene. På grunn av innholdet av miljøgifter har den fete fiskens sunnhet i flere år vært gjenstand for strid mellom forskere. Nå mener EFSA at grenseverdien for tolerabelt ukentlig inntak (TWI) av dioksiner og DL-PCB er satt syv ganger for høyt.
- EFSA har satt et nytt tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for dioksiner og dioksinliknende PCB i mat på 2 pikogram per kilo kroppsvekt, sier Hoogenboom i en pressemelding utsendt fra EFSA igår.
Det tolerable ukentlige inntaket var tidligere på 14 pikogram per kilo kroppsvekt.
EFSA konkluderer med at den gjennomsnittlige eksponeringen hos ungdom, voksne og eldre var opptil fem til 15 ganger høyere enn den nye TWI-en. Den samme overskridelsen gjelder for barn.

EFSAs konklusjoner er alvorlige i folkehelseperspektiv. EFSAs risikovurdering er basert på effekter sett hos mennesker, med støtte fra studier på forsøksdyr. EFSA har blant annet sett på årsaker til redusert sædkvalitet, og lavere antall nyfødte gutter i forhold til jenter.
- Det nye tolerable inntaket beskytter mot redusert sædkvalitet, som er den helseskaden som er sett på lavest nivå av disse kontaminantene i blod hos mennesker, sier Ron Hoogenboom, medlem av EFSA-panelet og leder av arbeidsgruppen bak risikovurderingen.

Rapporten fra EFSA har vært diskutert blant medlemslandene i flere måneder, men ble offentliggjort igår.
Det nye og kraftig reduserte tolerable inntaket (TWI) skal beskytte også mot andre effekter som er observert i befolkningsstudier: lavere kjønnsratio, dvs. lavere antall nyfødte gutter i forhold til nyfødte jenter, og høyere nivåer av thyroidstimulerende hormon hos nyfødte som har fått overført dioksiner fra mor.
- Dette er en dramatisk reduksjon som er nødt til å få konsekvenser for kostrådene våre. Men jeg er ikke overrasket, for studiene våre viser jo nettopp at vi ikke klarer å beskytte barn mot unødvendig sykdom knyttet til miljøgifter, sier seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. Eggesbø har tidligere advart om miljøgifter fordi studier knytter miljøgifter som særlig finnes i fisk, til adferdsvansker og overvekt hos barn. Hun har ønsket endring av Norges kostholdsråd for både gravide, fertile og til små barn.
Rapportens funn og konklusjoner kan få store følger for det europeiske kostholdet, men også for sjømatnasjonen Norge. Sjømat og laks er viktig eksportvare for Norge. Hvor mye laks kan man spise med dagens nivåer av dioksiner og PCB, gitt den nye EFSA-anbefalingen?
Anders Goksøyr ved Universitetet i Bergen viser til VKMs tidligere utregninger. Hvis man bare får dioksiner i seg fra laks, man kan spise 300 gram laks per uke. Får man derimot i seg det fra flere kilder, som alle mennesker gjør, når man maksimalverdien tidligere.
-Basert på dette bør anbefalingene neppe være mer enn ett måltid annenhver uke, eller 1-2 måltider pr mnd, konkluderer Goksøyr.

- Vi vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvilke konsekvenser EFSAs vurderinger kan ha for videre håndtering, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet til Matportalen.

Mattilsynet bestiller snart to nye risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for miljø og mattrygghet (VKM). En med spørsmål rundt dioksininnhold i mat, og den andre er en oppdatering av vurderingen VKM laget i 2014 om nytte versus risiko ved inntak av fisk.

Denne VKM-rapporten er blitt kritisert i Morgenbladet og Harvests spalter, fordi jurister mener minst to av medlemmene var inhabile. Den ene var gift med en oppdrettsgründer, den andre med en lakselobbyist.

- Vi ønsker å få vurdert hva EFSAs eksponeringsberegning betyr utfra nordmenns matvaner. Det er viktig å få dette gjennomgått før vi vurderer om det er behov for å endre våre råd og advarsler, sier Wiborg.

Jan Alexander er leder av hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og har også sittet i EFSAs utvalg. De norske ekspertene Helle Katrine Knutsen og Anne- Katrine Lundebye sitter også i EFSA-komiteen, sammen med en rekke europeiske eksperter.

- Mens EFSA i sin nye rapport har gjort en risikovurdering av en gruppe miljøgifter, altså dioksiner og dioksinlignende PCB som finnes i mange matvarer, har VKM gjort en nytte- og risikovurdering av alle stoffer i blant annet fisk. Det vil si at vi har veid risikoen for å få i seg skadelige stoffer/miljøforurensninger ifisk opp mot den ernæringsmessige nytten av fisk, sier Jan Alexander, leder av hovedkomiteen i VKM, til VKMs nettsted.

Anne Lise Bjørke Monsen, som tidligere har skapt debatt om laks og fet fisk ved å be gravide om å redusere inntak av sjømat med høye nivå av miljøgifter, sier nå:
- Antallet studier som finner skadelige effekter av dioksiner og dioksinlignende pcb-er hos mennesker, er økende, så det er ikke overraskende at EFSA nå anbefaler at det ukentlige inntaket reduseres med hele 86 prosent. Det samme har skjedd med andre miljøgifter, som for eksempel bly. Det tar imidlertid lang tid å etablere sikker kunnskap på et slikt felt. Miljøgiftene har lang halveringstid og overføres til neste generasjon i svangerskap og ved amming. Dioksiner og dioksinlignende PCB-er er spesielt skadelige i fosterliv og tidlig barnealder og kan påvirke individets helse resten av livet. Dette understreker hvor viktig det er at myndighetene anvender Føre var-prinsippet, slik at det ikke går for lang tid før man får på plass bestemmelser som sikrer befolkningen mot skadelige miljøgifter.

Rapporten til Efsa kan lastes ned her. Vi kommer tilbake med mer.

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her