Debatt

Fly må bli unntaket, når annen transport ikke strekker til

Nasjonal Transportplan inneholder ikke et eneste tiltak for å få ned flytrafikken.

Dette er et debatt-innlegg. Meningene står for skribentenes regning.

Hvis hele verden hadde flydd som nordmenn, hadde klimaeffekten vært dramatisk. 14. juni demonstrerer organisasjonen Beina på Jorda foran Stortinget fordi det gjøres for lite for å styrke konkurransekraften til alternativene til fly. Prisen på fly må reflektere skaden flyreisen gjør i atmosfæren, samtidig som det blir enklere og billigere å velge tog på jobb og ferie.

Nå i juni vedtas ny Nasjonal Transportplan (NTP), som legger føringer for samferdselsinvesteringer de neste 12 årene (selv om den heldigvis vil revideres mange ganger før den tid). NTPs største summer er satt av til store veiprosjekter. Disse motorveiene vil skaper mer biltrafikk, tillegg til å asfaltere sårbare naturområder som Lågendeltaet. Skal vi stanse utslippene, må vi trykke på bremsen og vri om rattet.

Beina på Jorda mener det kun er rom for investeringen som vil bidra til å redusere utslippene. Det betyr at vi må droppe investeringer i motorvei og flyplasser, som heller bør gå til elektrifisering og langdistansetog. Det er merkelig at regjeringen ikke har tatt innover seg etterspørselen etter transporttjenester som går fort uten å forurense. Som en organisasjon som fronter ulike “flynekterprogrammer”, som vil bevise at det går an å leve fullverdige liv uten å fly, er vi åpenbart opptatt av hvordan regjeringen skal tilrettelegge for ferie og jobbreiser langs bakken. I NTP er det ikke engang et mål å redusere flytrafikken, tvert imot ønsker man “at flytilbudet over tid skal være godt”, i tillegg til å innføre nullutslippsløsninger i luftfarten. Det ville vi selvsagt støttet om det var realistisk på kort tid, men det er det ikke.

Ideen om at et gjennombrudd for elfly står på trappene for å redde sydenferiene våre, er et luftslott. Uansett hvor mye man ønsker velkommen den nye teknologien, kan man ikke overse at den er på plass lenge etter dugnaden for utslippskutt er overstått. Flyene som kanskje kan komme på plass i 2025 er på 12-19 seter og krever at vi produserer enormt med billig, grønn energi som vi også trenger til viktig omstilling i det grønne skiftet. Beina På Jorda mener det er klokt å fortsette kappløpet om å elektrifisere mindre fly i norsk kontekst for å sikre grønn bevegelsesfrihet i Troms og Finnmark, men det er på høy tid å finne ut hvordan vi skal erstatte de andre flyreisene innad og ut fra Norge. Derfor er det oppsiktsvekkende at Nasjonal Transportplan ikke inneholder et eneste tiltak for å få ned flytrafikken.

Luftfarten i Norge står for 5 prosent av klimagassutslippene. Vi anerkjenner betydningen luftfarten har for å knytte verden sammen og bygge broer mellom land. Vi må fortsette med å reise, med å møte folk som er annerledes enn oss selv, med å studere i utlandet, med å besøke familie. Likevel må vi endre flykulturen vår, så den blir mer bærekraftig. Fly må bli unntaket igjen, noe vi gjør når andre transportmidler ikke strekker til - når vi skal på bryllup i Argentina eller på utveksling til Sør-Afrika.Det kan godt være at det kreves mange forskjellige transportmidler for å tilsammen møte de behovene flyet har dekket alene. Tenk hyperloop, tenk hydrogenferger, tenk billig ekspresselbuss, men først og fremst - tenk tog. Særlig i konteksten av denne transportplanen, er det der det åpenbare forbedringspotensialet ligger.

Vi ønsker oss sterkt å forkorte reisetiden mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Stavanger. Vi vil ha lyntog til Sverige og vi vil komme oss til kontinentet uten å bytte tog. Gjerne på nattog, om det er som skal til. Gjerne mye billigere enn i dag og uten å google i tre timer for å finne ut om det i det hele tatt er mulig. Der har regjeringa langt igjen å gå. Kanskje milevis. Og de bør heller ikke satse på å fly den distansen.