Debatt

Equinor må stanse farlig fracking i Argentina

Equinor flyttet fra et historisk tap i fracking i USA til naturødeleggelser i urfolksområde idet de begynte med fracking i Argentina. Når skal vårt statseide oljeselskap slutte med fracking?

30. juli aksjonerte Extinction Rebellion mot Equinor, der de presenterte vann fra Vaca Muerta, som er et område tilhørende Mapuche-indianere, der blant annet Equinor driver med fracking. Demonstrantene ble møtt med lukkete dører, da Equinor hadde bedt alle som jobbet på kontoret til å jobbe hjemmefra – heller enn å komme ut og kommentere på hvorvidt vannet var forgiftet.

Europeiske oljeselskaper begynte å etablere seg i Vaca Muerta for å drive med den ukonvensjonelle utvinningen av gass utover 2010-tallet. Equinor startet med sin virksomhet der i 2017, etter å ha erfart Norges største økonomiske tap i USA, der de mistet rundt 200 milliarder kroner på 20 år på å drive med blant annet fracking. Brennpunkt dokumentaren, "Equinors farlige eventyr", avslutter med at Equinor trekker seg fra fracking-virksomheten i USA og flytter til Argentina for å fortsette der. Til tross for hvor kontroversiell Equinors fracking-virksomhet var i USA blir virksomheten i Argentina lite diskutert i norske medier.

Mapuche-folket som bor i området beskriver det som at de ble fordrevet av argentinske myndigheter for å gi plass til oljeselskapene og deres planer om å utvinne gassen under jorda deres. Mapuche-indianerne i Vaca Muerta forklarer at de opplever langt flere tilfeller av kreft og leukemi etter at oljeselskapene begynte å drive med fracking og at de ikke kan drikke vannet lenger. Disse helsemessige årsakene er trolig grunnen til at fracking er forbudt i store deler av Europa.

Equinor kan si at det var ikke de som fordrev lokalbefolkningen og det er ikke de som er skyld i at drikkevannet er forgiftet og at barna i området dør av leukemi, på samme måte som de forsvarte frackingen i USA. Men det endrer ikke det faktum at de er en del av prosjektet. Equinor kan ikke gjemme seg bak andre oljeselskaper og si at de bare driver med en liten del av frackingen når de samtidig skryter av at de siden «januar 2020 styrker sin tilstedeværelse i Argentina» på sine hjemmesider.

Fracking er en uansvarlig virksomhet ikke bare fordi det fører til en «dead zone» i Vaca Muerta, men også fordi det produserer enorme utslipp av klimagasser. Gass blir av og til fremstilt som en «bro» fra olje og kull til fornybar energi, men det er i hvert fall ikke tilfelle for frack-et gass. Den ukonvensjonelle utvinningen av gass resulterer nemlig i store utslipp av metangass, som er en langt mer potent klimagass enn CO2. I følge Oil Change International ville de totale utslippene ved å utvinne all skifergassen i Argentina «forbruke oppimot 15 % av det globale karbonbudsjettet nødvendig for å nå 1,5 graders målet til Paris-avtalen.»

Det norske folk, som eier 67 % av Equinor sine aksjer, kan ikke være med å betale for undertrykkelsen og lidelsen til urbefolkning i det globale sør. Vi kan heller ikke være med på å undergrave vårt felles livsgrunnlag med en av de mest forurensende metodene for å utvinne fossil energi. Hvis Equinor virkelig mener noe med sine klimamål, og ikke bare bedriver grønnvasking, så må Equinor øyeblikkelig trekke seg fra fracking-virksomhet i Argentina.