Debatt

Invitasjon til Anders Opedal

Extinction Rebellion Norge inviterer Equinor-sjef Anders Opedal til å drikke vann fra Vaca Muerta 30. juli.

Oljeanlegg i Vaca Muerta, Argentina. (Wikimedia commons)

Vann er en essensiell ingrediens for alt liv på jord. Alle planter, alle insekter, alle dyr og alle mennesker er avhengig av rent vann for å overleve. Heldigvis består jorden av 70 % vann, hvorav dessverre bare 2,5 % er drikkevann. Her i Norge er vi velsignet med rent sildrende vann i bekker og vassdrag, mens i andre deler av verden er rent drikkevann en mangelvare. 2 milliarder mennesker bor i land der det er utilstrekkelig med drikkevann. Mange spekulerer i at den neste store krigen vil bli kjempet over tilgangen til vann.

For å hylle vannets viktighet inviterer Extinction Rebellion herved Anders Opedal, konsernsjef for Equinor, til å drikke vann med oss i foajeen til Equinors kontor på Fornebu 30. juli klokken 12.00. Vannet som vi tilbyr konsernsjefen å drikke kommer fra et område som Equinor er stolt involvert i, nemlig Vaca Muerta i Argentina.

Equinor startet med fracking i Vaca Muerta i 2017 etter å ha blitt kritisert for å ha forårsaket norgeshistoriens største industriskandale ved å ha tapt 200 milliarder kroner i USA på blant annet fracking. Frackingen i Argentina finner sted på urfolksområde, tilhørende Mapuche-indianere som mener at de ble fordrevet av myndighetene for å gi plass til oljeselskaper. Men Equinor etablerte seg lenge etter at lokalbefolkningen var fordrevet og utgjør bare en liten del av prosjektet, bak store oljeselskaper som Shell, Total og BP.

Nå har Equinor annonsert at de styrker sin tilstedeværelse i Vaca Muerta. Lokalbefolkningen klager riktignok over at området blir forvandlet til en et «ofret landskap», uten levelende natur og med forgiftet drikkevann. Men tilbakegangen i vegetasjon i landskapet siden 2013 skyldes helt sikkert ikke frackingen som startet samme år. Det faktum at det var 22 jordskjelv i løpet av 48 timer i Vaca Muerta kan også umulig ha noen ting med frackingen å gjøre. Det gulaktige vannet som begynte å renne fra springen i 2013, som lokalbefolkningen mener fører til uforholdsmessig mange tilfeller leukemi og andre helseskader, er også helt sikkert urelatert til frackingen fra oljeselskapene. Og dessuten, det er godt mulig at drikkevannet ikke er forgiftet med ukjente kjemikalier sprøytet inn i jorden under grunnvannet.

Hvis det er riktig – at vannet i Vaca Muerta ikke er forgiftet av fracking-en som Equinor, vårt statseide selskaper, er involvert i – så burde Anders Opedal kunne drikke det sammen med oss på Equinor sitt kontor på Fornebu. Vi venter i spenning på om konsernsjefen vil drikke det sammen med oss eller fortelle oss at vi, det norske folk, finansierer miljøødeleggelser og vannforgiftning i urfolksområder i Argentina med skattepengene våre.