Webinar: Hva er etisk riktig for Oljefondet?

16. juni samler vi noen av ekspertene på oljefondet til en diskusjon om etikk, kapital og grønne investeringer.

Oljefondet er verdens største enkelteier av aksjer. Er det mulig å bruke makta til å bedre verden? 15. juni er det ventet at en ny utredning om Oljefondets etiske retningslinjer blir lansert. Utredningen er laget av et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av professor Ola Mestad.

16. juni kl. 19:00 inviterer vi til webinar for å diskutere om utvalget har lykkes i jobben. Du kan se webinaret på vår Facebook-side. Du kan også delta som publikum ved å gå inn på denne linken: https://zoom.us/j/94878217895.

Deltakere
Innledning ved Cecilie Hellestveit, medlem av Mestad-utvalget og av Etikkrådet.

Diskusjon mellom:

- Henrik Syse, forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), professor ved Bjørknes Høyskole, moralfilosof og tidligere leder av eierskapsgruppa i Norges Bank Investment Management.
- Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International Norway.
- Andreas Randøy, journalist i Pan.

Ordstyrer: Eivind Hoff-Elimari, redaktør i Pan.