Meninger

Stopp subsidieringen av netthandel fra Kina

Nylig gjorde Donald Trumps USA faktisk noe godt for klimaet. Han har sagt han vil sette en stopper for subsidieringen av netthandel fra Kina. Her bør Norge følge etter.

I 2017 kom det 15 millioner sendinger fra Kina til Norge. Virke Handel oppgir at Kina i dag er den desidert største eksportøren av nettvarer til Norge, med en andel på 25-30 % av totalvolumet. Det er resultatet av storstilt subsidiering gjennom en internasjonal avtale fra 1874, Universal Postal Union (UPU), eller Verdenspostforeningen på norsk. For å styrke utviklingslands deltakelse i verdenssamfunnet, tar postvesenene i vestlige land på seg brorparten av egen kostnad for å få forsendelser fra utviklingsland helt fram til mottaker. I UPU er Kina fortsatt ansett som et utviklingsland.

Subsidiering av klimagassutslipp

Avtalen betyr altså at hver gang du kjøper et norsk frimerke, subsidierer du antakelig i praksis netthandel fra Kina. Ettersom de kinesiske eksportørene bare betaler en brøkdel av det det koster Posten å frakte konvolutten fram til deg, må Posten dekke inn kostnaden på andre måter. Posten forhandlet for et år siden fram en avtale med China Post der man bl.a. ble enige om at Posten vil få mer betalt av sin kinesiske motpart, økende fram mot 2021. Men avtalen er hemmelig, og vi vet derfor ikke hvor tøff Posten har klart å være i forhandlingene med sin mektige motpart. Post er uansett ingen vanlig kommersiell tjeneste, så her burde det være full åpenhet og klare regler for alle.

Norges subsidiering av kinesisk netthandel provoserer meg på miljøets vegne. For småpakkene fra Kina sendes primært med fly - uten å betale et øre i avgift ettersom det er internasjonal luftfart. Det betyr 20-30 ganger større klimautslipp per pakke fra Kina enn ved å kjøpe samme varen i en norsk butikk, som har bestilt den via containerfrakt på båt. Eller via lastebilfrakt, hvor utslippene er en fjortende del av flyutslipp for samme mengde varer.

Varer fra Kina på et containership i Hamburg. (Foto: Simen Tveitereid)

Trehodet troll

Norsk varehandel kjemper mot et trehodet troll av urettferdige regler i konkurransen med netthandel fra andre land. Subsidieringen av frakt fra Kina er ett av dem. USA truer med å trekke seg fra UPU i protest mot dette. Vi bør vurdere det samme dersom UPU ikke raskt blir enige om nye, mer rettferdige regler. Og klarer de det, så bør de annonsere det, for en slik nyhet ville gledet mange norske aktører.

Trollets andre hode er momsfritaket for forsendelser under 350 kroner fra utlandet. Jeg utbrøt et aldri så lite gledeshyl da regjeringen nylig bestemte seg for å fjerne den. Det var dypt urettferdig at norske bedrifter, som må betale moms på alt, måtte konkurrere med utenlandske aktører som ikke måtte det.

Men vi må ikke glemme trollets tredje hode: Undersøkelser i EU har avdekket at husholdningsartikler, klær, leketøy, kosmetikk og elektronikk fra Kina inneholder stoffer og egenskaper som er forbudte i Norge og EU, blant annet fordi de kan være helseskadelige og brannfarlige. Reguleringer som dette er viktige og har oppstått av mange gjennomtenkte grunner. Vi trenger strengere kontroller og sanksjoner for å sørge for at alle aktører, og ikke bare våre egne, respekterer disse.

Slutt med selvmål!

Varehandelen er sektoren med flest ansatte i Norge. Den sliter. Det kommer daglig avisoverskrifter om hvor mange butikker som legger ned. Det vet jeg, for jeg abonnerer på en tjeneste som sender meg alle slike overskrifter, og jeg får dem bokstavelig talt daglig. De er lite hyggelig lesning for en som brenner for det urbane miljøet i byene våre. Jeg tror ikke vi kan ha levende byer uten å ha kommersielt levedyktige byer, og derfor er opprettholdelsen av mangfoldet innen retail så utrolig viktig.

Jeg vil aldri skjønne hvordan handelspolitikken vår har kunnet fortsette dette hat-tricket av selvmål såpass lenge, uten en større kritisk gjennomgang før nå. Strukturelle urettferdigheter er alt annet enn gudegitt, og de kan faktisk gjøres noe med. Det er jobbene våre det er snakk om her! Og når de forsvinner, hvem tror du må plukke opp regningen? Det er i hvert fall ikke de aktørene som sitter igjen med økt netthandelsprofitt i utlandet. De betaler jo knapt skatt i sine egne land!

Jeg etterlyser en bedre samfunnsøkonomisk helhetskalkyle for AS Norge.

Denne saken ble korrigert 3. desember for å reflektere at USA ikke ennå har forlatt UPU og at Posten i fjor forhandlet fram en avtale med China Post.

Følg Tidsskriftet Pan på Facebook eller Twitter og les flere Pan-artikler her.