Stengte Norges Bank

Mens skoleelever streiket for klimaet, stengte Extinction Rebellion i dag dørene til Norges Bank i protest mot Oljefondets fortsatte kullinvesteringer. Her er appellen Stein Leikanger holdt.

Aktivister fra Extinction Rebellion blokkerer inngangsdøra til Norges Bank.

Foto: Stein Leikanger

"Bak oss forvalter de landets oljeformue, på vegne av det norske folk. De kan gjøre en langt mer ansvarsfull jobb. Opprørsbevegelsen Extinction Rebellion stenger nå dørene til Norges Bank, for å rette oppmerksomhet mot Norges hykleri omkring klimainnsats. Extinction Rebellion Norge krever at Oljefondet trekkes helt ut av kull og at Norge tar ansvar for skadene menneskeskapt global oppvarming forårsaker i sårbare utviklingsland.

Stortinget har vedtatt at Oljefondet skal ut av kull. Men bankens Investment Management dekker seg bak Stortingets kullkriterium og kvotetall når mange titalls milliarder – som fortsatt står i kullselskap – skal forsvares.

Over ett dusin av selskapene Oljefondet har satt penger i, har planlagt å bygge nye kullkraftverk. Extinction Rebellion Norge finner det forkastelig at Oljefondet fortsatt er investert i brunkull, en klima- og miljøversting på nivå med tjæresand. Oljefondet må helt ut av kull og må slutte å vise til kriteriet om at man kan investere når kull utgjør en andel av selskapets inntekter under 30 prosent. Eller vise til at selskap kan få utvinne opp til 20 millioner tonn kull i året.

Verdens nasjoner må gjennomføre dyptgripende og hittil usette endringer i sin energibruk, advarer FNs Klimapanel, dersom vi skal ha en sjanse til å unngå katastrofal, global oppvarming. Oljefondets støtte til utvinning av kull og kullkraftverk er i strid med denne konklusjonen. Tilsvarende gjelder for Norges planer om fortsatt utvinning av olje og gass helt fram til 2070, for å fylle pengebingen bak oss.

Equinors informasjonsdirektør har bekreftet til Extinction Rebellion at selskapet har som mål å utvinne 20 milliarder fat oljeekvivalenter, fra sine kjente reserver. Verden har et snaut karbonbudsjett om vi skal klare å holde global oppvarming under 1,5 grader. Lille Norge ønsker å tjene penger på å beslaglegge 1/40 av dette karbonbudsjettet, gjennom statseide Equinor. Regjeringen i et lite land med NULL KOMMA NULL SJU PROSENT av verdens befolkning syns altså det er greit å jafse til seg 1/40 av karbonbudsjettet som avgjør liv og helse for alle som skal komme etter oss på kloden.

Statsminister Solberg sier at fortsatt utvinning er nødvendig for å opprettholde vår levestandard. Samtidig trygler sårbare øystater Norge om å la være å utvinne olje og gass i Arktis, senest i en appell fra Fiji til Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus.

Ubegrensede utslipp i én del av kloden fører til store utfordringer i en annen, stod det i det åpne brevet som Kronprinsen mottok: "Nå som du forlater vår kyst, Deres kongelige høyhet, trygler vi respektfullt om at Norge hjelper oss som bor i Stillehavet, slik at vi kan bevare vår stolte og rike plass i verden - ved at ditt land hurtigst mulig gjør slutt på eksport av utslipp og reduserer utvinning av fossil energi." Ønsker Norge å bli sett som Onkel Skrue, som bader i pengebingen sin, mens verden utenfor ikke er vårt ansvar — mens øysamfunn som Fiji drukner?

Da vi aksjonerte utenfor Finansdepartementet, 15. april, sa vi at oljepenger er judaspenger - et svik mot framtida. Vi la 130 sølvpenger foran departementet, én for hver nye andel CO2 i atmosfæren, siden starten på den industrielle tidsalder.

Da vi aksjonerte utenfor Equinor, 13. mai, ba vi om å få opplyst hvor mye olje og gass selskapet planla å utvinne. Vi fikk tallet - 20 milliarder fat fra kjente reserver. Vi fikk fagfolk til å sette dette i forhold til verdens karbonbudsjett for 1,5 graders oppvarming. Norske styresmakter mener altså vi har rett til å ta 1/40 av klodens karbonbudsjett, uten hensyn til hva som skjer utenfor landets grenser.

Nå aksjonerer vi mot Norges Bank og stenger dørene til banken. Vi har aksjonert mot Finansdepartementet, som på vegne av det norske folk har det overordnede ansvaret for Oljefondet. Vi har aksjonert utenfor Equinor som opererer i 25 land, verden over, og som eies med over 70 prosent av det norske folk.

Nå aksjonerer vi utenfor Norges Bank, fordi vi er overbeviste om at det norske folk ikke er så grådig og hensynsløst som norsk oljepolitikk, Equinor og Oljefondet legger opp til. Vi i Extinction Rebellion er sikre på at det norske folk har et ønske om å hjelpe andre land, og dermed hjelpe oss selv — på veien til et klokere liv, i fellesskap, på en klode der vi nå skjønner at livsbetingelsene er satt i fare på grunn av olje, gass og kull."