Slik kutter vi bilbruken – og får samtidig ungdom inn i boligmarkedet

Er det mulig å bedre miljøet, samtidig som vi hjelper ungdom inn i boligmarkedet? Ved å satse på bildeling er det mulig, skriver John Peter Hernes i Stavanger Høyre.

For å redde kloden og oss selv må vi endre på tankemåter og forbruk. For å opprettholde Norge som et land med små forskjeller og muligheter for alle, må vi fjerne den «forskjellsmotoren» som kommer av at noen unge får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet, mens andre blir sittende ufrivillig som leietakere.

Kan vi gjøre noen med begge disse utfordringene på én gang?

I Stavanger kommune er vi i gang med dette, og i Høyres kommunevalgprogram har vi følgende litt mystiske setning: «Bundle» etableringsboliger, hjelp til finansiering og bildelingsmedlemskap som del av «pakken».

La meg nå innvie deg i hva denne «mystikken» betyr i praksis! «Bundle» er jo et sånn engelsk låneord, og du treffer det i praksis når du kjøper et IKEA-byggesett der monteringsanvisning, skruer, beslag og trevarer ligger «bundlet» sammen i en pakke. Det er ikke mange som ville finne på å kjøpe tegninger til et garderobeskap, skruer, kutte opp trevarer etc. og så sette alt sammen på egenhånd. Det ville være altfor tungvint.

Jeg vil hjelpe unge i etableringsfasen, og samtidig bidra til mer miljøvennlige vaner, ved å gjøre det tilsvarende enkelt å skaffe seg det som for de fleste er livets største investeringer: bolig og bil.

Slik får vi det til

1. Stavanger kommune oppretter et eget utviklingsselskap som planlegger bygging av boliger. De er attraktive og oppnåelige for unge i etableringsfasen. Boligene skal være godt tilrettelagt med sikker sykkelparkering og lett tilgang til kollektivtrafikk. Andre miljøvennlige løsninger som solceller, varmegjenvinning, grønne tak eller tak med hager, for beboerne, kan og skal også tas i bruk.

2. Stavanger kommune blir garantist for kravet om egenkapital fra banken. Dette gjelder for unge med jobb og betalingsevne, men studielån og manglende egenkapital.

3. Vi gjør ordningen ubyråkratisk og tilgjengelig for alle involverte, også bankene. Noen krav må selvfølgelig stilles ovenfor låntagerne. Man kan for eksempel ikke ta opp andre lån samtidig, med unntak av studielån.

4. Sammen med leiligheten følger medlemskap i en bildelingsordning. Når du trenger bil, er der alltid en bil tilgjengelig. Enten det er en toseter, en stasjonsvogn for helgeturen med familien, eller varevogna til å hente møblene du fikk på salg. Miljøet blir spart for produksjonen av biler og i tillegg sparer vi mye plass.

Biler står parkert 95 prosent av tiden. Ved at beboerne istedet eier en liten bilpark sammen, reduseres behovet for parkeringsplasser. Det betyr at hver bolig kan bli mange hundre tusen kroner billigere. Det gir også rom til uteområder og grønt.

Fra dyrt lån til miljøløsning

Noe av det som er ekstra vakkert med dette, er at billån er et av det dyreste lånene du kan ta opp. I tillegg binder billån opp masse kapital i etableringsfasen, fordi de skal betales ned på maks 5 år. Så ved å droppe egen bil, men alltid ha bil tilgjengelig, sparer du masse penger du kan bruke til å betale ned på boliglånet veldig raskt. «Plutselig» har du bygget deg opp en veldig hyggelig egenkapital.

Summa summarum, så «bundler» vi en pakke som gjør at unge i etableringsfasen hjelpes inn på boligmarkedet med bolig og finansiering som selveiere. Det motvirker økte sosiale forskjeller. «Selveierdemokrati» er en sånn verdikonservativ Høyre-måte å si «små forskjeller» på. Og ved å starte karrieren som boligeier med en bildelingsordning, får man en vanedannende og mer miljøvennlig, fleksibel og prisgunstig bilordning på kjøpet.

Selv om jeg er godt voksen, har vi testet dette ut i egen familie. I storfamilien (5 barn) har vi kuttet ned til kun å eie én liten bil. Så bruker vi bildelingsordning når vi trenger mer plass eller flere biler. I Stavanger er det ennå ikke nok biler til at vi kan kutte den siste bilen, men får vi noen biler i vårt nabolag så kan den også ryke. Vi er superfornøyd med de nye bilvanene våre, og ser at det både er praktisk og økonomisk. Så «pakken» over er testet og godkjent.

De smarte og miljøvennlige løsningene handler om å spre de gode ideene og erfaringene, og denne kan hvem som vil fritt kopiere!