Meninger

Planlagt klimakrise fra statlig selskap

Avinor, et statlig selskap, har satt seg et mål om å øke flytrafikken, blant annet ved å bygge nye flyplasser og rullebaner. De lurer ikke oss med løftene om miljøvennlig teknologi, el-fly og bioetanol.

I biltrafikken er målet nullvekst, men i flytrafikken har Avinor fått som oppdrag fra regjeringen å skape vekst. Selv om flyreiser kun står for 1 prosent av nordmenns reiser, står flyreisene likevel for 50 prosent av norske transportutslipp. Fly er rett og slett en utrolig lite ressurseffektiv måte å reise på. Da gir det lite mening å ha nullvekstmål på bakken, men ikke i lufta.

For å oppnå veksten bruker Avinor penger på å fremme flytrafikken, og gir ut bonuser til flyselskapene som øker flytrafikken. Det betyr at det kan lønne seg for flyselskapene å ha flere avganger med færre passasjerer. I 2019 er det flaut at det lønner seg å øke utslipp, og bekymringsverdig at statseide Avinor har dette som mål. Avinor har selv vært bekymret for hvordan dette skal forenes med klimamålene og har uttrykt sin bekymring i et brev til regjeringen. Da er det på tide å sette ned foten.

Ny teknologi er et blindspor
Hadde vi oppnådd nullvekst i flytrafikken ville vi gitt den nye teknologien en sjanse til å ha en effekt på utslippene fra flysektoren, men med den veksten som blir tilrettelagt for vil utslippene fortsette å være uforenlige med klimamålene. Utslippsfri flytrafikk slik som den er i dag vil være nærmest umulig. Tiltak som for eksempel bruk av biodrivstoff i flytrafikken kan være viktig for å redusere utslippene, men vi flyr allerede mye mer enn tiltakene klarer å holde tritt med. Med andre ord lurer Avinor ingen andre enn seg selv når de bruker teknologien som påskudd for vekst i flytrafikken. Løfter om kutt i utslippene lyder hult når Avinor samtidig lover større kapasitet på norske flyplasser, og vil ha Gardermoen som en stor internasjonal flyplass som skal sørge for interkontinentale feriereiser. Det blir skremmende tydelig at Avinors satsning på ny teknologi kun er grønnvasking av klimaverstingen, som flytrafikken er.

Tredje Rullebane på Gardemoen
For å nå målet om vekst i flytrafikken som Avinor har satt seg, ønsker de å bygge ut en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Avinor forventer at antall reisende vil fordobles innen 2050. Dette tallet tar utgangspunkt i at flytrafikken fortsetter å øke slik den har gjort til nå, og tar ikke med i beregningen at alternativer som tog vil bygges ut. I tillegg viser flere spørreundersøkelser at flere vil velge mer miljøvennlige alternativer i fremtiden, av hensyn til klimaet. Hvis Avinor får bygge den tredje rullebanen vil de ta opp lån på minst 19 milliarder, og vil derfor være avhengig av vekst i flytrafikken for å kunne betale ned igjen lånet. Hvis de ikke klarer å ta regningen selv, er det staten som må ta den. Dermed blir mer flytrafikk plutselig i både Avinors og statens interesse. Det lurer jeg på om er en risiko vi virkelig er villige til å ta.

Rullebanen vil føre til enorme utslipp, og innebærer betydelig økonomisk risiko. I tillegg vil rullebanen bygge ned verdifull matjord, true landskapsvernområder og utvide støysonen rundt flyplassen. De lokale sliter allerede med støyplager, og synes det er uforståelig at Avinor vil risikere så mye som de gjør når de bygger enda en rullebane. Selv Frp-ordfører i Ullensaker, Tom Staahle er motstander av prosjektet.

Hvis Norge skal nå klimamålene er vi avhengige av at Avinors vekstmål opphører, og at vi bytter ut flyreiser med klimavennlige alternativer. Først da kan den nye teknologien føre til reelle kutt i utslippene. I tillegg må vi si nei til tredje rullebane. Det er galskap å planlegge en ny klimabombe når klimaendringene allerede er her