Pans guide til Arendalsuka for alle som ikke er i Arendal

Her er de arrangementene som vi synes ser mest spennende ut – og som blir strømmet/lagt ut i videoopptak.

Verken lyst eller penger til å sove på en sofa på en overpriset hytte på Tromøya? Eller kanskje du er i Arendal men føler deg overveldet av de 1259 arrangementene på programmet?

Vi har gått gjennom de 233 arrangementene om klima og miljø og blinket ut et par dusin som vi synes ser aller mest spennende ut. Så har vi spurt arrangørene om de filmer debattene. Her er vår guide til de ni arrangementene som per 11.8 har bekreftet det, med lenker til sidene der de strømmes:

Mandag har vi blinket ut "Det er dejlig å være vindmølle i Danmark" kl 11.30-13.00 (arr.: Bjerknessenteret). Jarl Krausing fra den danske grønne tenketanken CONCITO og Johannes Bøggild fra den danske kraftgiganten Ørsted forteller om dansk vindkraftdebatt (eller kanskje mangel på sådan). Klima- og miljøminister Ola Elvestuens kommentarer kan bli interessante, i lys av at Erna Solberg nylig har sådd tvil om Norge i det hele tatt skal vedta en nasjonal ramme for vindkraft.

Tirsdag er det bare å ta seg fri hele formiddagen for å se arrangementer. Start kl 8-9 med frokostmøtet "Oljelandet i klimakampen – hvor ligger uenighetene?" (arr.: CICERO). CICERO-direktør Kristin Halvorsen intervjuer forsker Bård Lahn om klimanasjonen Norges vanskeligste sak og hvordan den har utviklet seg gjennom tidene. Halvorsen er kanskje klima-Norges triveligste og morsomste møteleder, og når hennes intervjuobjekt i tillegg har forsket på regjeringene hun var del av, kan dette bli riktig fornøyelig.

Kl 9 kan du kjapt skifte til "Hvordan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv?" (arr.: Grønn Byggallianse). Spørsmålet berører de fleste av oss, og kanskje er potensialet for å skape populær og ambisiøs grønn politikk størst på dette feltet? Her blir det to timer med både presentasjoner og debatt med nøkkelpersoner fra boligbransjen, huseierne og politikken.

Klarer du deg med presentasjonene og dropper debatten på Grønn Byggallianses arrangement, kan du kl 10-10.45 svitsje over til Bjerknessenterets "Teknologioptimisme vs tøffe valg". Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv skal spørre teknologioptimistene Kjell-Børge Freiberg (olje- og energiminister), Siri Kalvig (sjef for statens klimainvesteringsfond Nysnø) og Lasse Kristoffersen (president i Rederiforbundet) om vi kan "klare å redusere utslipp uten at økonomien stagnerer, eller er det slik at vekst har grenser?" Vi har vår anelse om hva de vil svare, men gleder oss til å se hvor langt den skarpe og tørrvittige Alstadheim klarer å pushe dem.

Deretter kan du delta i din fysiske virkelighet fram til kl 19, når CICEROs arrangement "Et dypdykk i folket vol 2." begynner. Kristin Halvorsen samtaler med Arild Vatn, forsker ved NMBU og CICERO, om siste nytt fra et større forskningsprosjekt han leder. Det skal gi kunnskap om hva folk kan tenke seg å gjøre selv og hvordan man utvikler virkemidler som støttes av folket, er politisk gjennomførbare og bidrar til kutt i utslippene. Prosjektet er basert på store spørreundersøkelser (atskillig større enn vanlige opinionsmålinger). Første runde ble gjennomført før fjorårets hetesommer, skolestreiker, vindkraftstrid og bompengeopprør slo ut i full blomst. Nå skal andre runde presenteres. Dette blir interessant.

Onsdag kan du sove litt lenger og starte med enda et CICERO-arrangement kl 10.00-11.30: "Er klimapolitikken rettferdig eller blir lavutslippssamfunnet bare for de pengesterke?" Dette er det eneste vi har plukket fra Arendalsukas hovedprogram. Arild Vatn innleder og Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen leder debatt med Ola Elvestuen, Espen Barth Eide, Silje Ask Lundberg og Mímir Kristjánsson.

Har du lyst til å hoppe over debatten og rett til løsningene? Da bør du i stedet se "Kommer vi til å ha det bedre i 2050 enn i dag?" (arr.: NIBIO, 10.30-12.00) der miljøforskningens grand old man Jørgen Randers først gir en innføring i hvordan det egentlig står til med planeten og deretter utfordrer politikere, forskere og folk flest med fem tiltak som han mener er nødvendige for å nå FNs bærekraftsmål – og gi høy, varig velferd for de fleste. Randers klarer å sette ting på spissen og det blir interessant i panelsamtalen etterpå å høre hva utviklingsminister Dag-Inge Ulstein synes om forslagene.

Om du føler for noe mer jordnært, kan du i stedet velge "Hvorfor forsøpler vi?" i regi av Hold Norge Rent kl 10.00-11.15. Forskere og andre som jobber med søppelproblematikk lover innsikt i "menneskets mystiske psyke, og hva den har å si for gode tiltak mot forsøpling."

Vi avslutter med ZEROs arrangement "Lokalvalg 2019: Hvordan bli (gjen)valgt på god klimapolitikk? Populære klimatiltak i bygd og by" torsdag kl 9.30-10.30. Fire klimaengasjerte ordførere og ordførerkandidater fra Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet deler sine suksessoppskrifter.

Passer ikke tidene? Det beste med strømmede arrangementer er at videoopptak blir tilgjengelig i etterkant.