Pan – Norges grønne tankesmie

Debattkanalen Pan avsluttes og blir til Tankesmia Pan – Norges grønne tankesmie.

Siden august 2018 har Pan bygget seg opp som nettmagasinet Harvests arena for politisk debatt. Bak Pan har foreningen Tankesmia Pan stått, med formål å bidra til grønn politisk tenkning i Norge, basert på økologisk tankegang, sosial rettferdighet, ikkevold, grasrotdemokrati og respekt for mangfold.

Mens vi har holdt på, har skolestreiker, ekstremvær og stadig nye rapporter om klima og natur løftet grønn tematikk i tradisjonelle medier. I takt med det har vi villet gå dypere til verks. Det siste året har vi gradvis lagt mer ressurser inn i artikkelserier, om bl.a. biodrivstoff, oljefondet og «sirkulær økonomi». I fjor leverte Tankesmia Pan sin første høringsuttalelse (om oljefondet).

Nå vil vi ta steget fullt ut til å bli Norges grønne tankesmie.

Så hvordan smir vi grønne tanker?

Vi skal bli tankesmia for alle dem som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet. Det handler om å skape arenaene for samarbeid på tvers av partigrenser som ellers blir tvunget inn i et rød-blått spekter: Knut Arild Hareide har treffende kalt SV for «KrFs humanetiske fetter». I norske kommunestyrer i dag er Sp og MDG ofte nære allierte. De felles radikale grasrotrøttene til både Venstre og Rødt merkes godt i mange enkeltsaker. Og i de andre partiene er det stadig flere som ser at et ekte grønt skifte ikke kan skje uten at de legger bak seg ideologisk bagasje. Men hvor er de nasjonale møteplassene for dem i dag?

Tankesmia Pan skal bli arenaen der folk i alle partier kan møtes for å snakke med innestemme for å utvikle nye tanker basert på ett premiss: At menneskenes behandling av klima, natur og miljø er vår tids mest grunnleggende utfordring – og at det gir føringer for alle politikkområder.

Med det vil vi komplettere miljøorganisasjonene på to måter: For det første skal Tankesmia Pan bry seg om sakene de ikke løfter, men som er strategisk viktige for et virkelig grønt skifte. Det kan være saker som til dels faller mellom stoler (f.eks. at det er mye dyrere og vanskeligere å bruke rettsvesenet for å forsvare natur og miljø enn i våre naboland), eller som ikke ennå har en grønn «etikett» (f.eks. demokratisk eierskap i næringslivet).

For det andre skal Tankesmia Pan bli den trygge arenaen der den grønne leiren kan være «djevelens advokat» overfor hverandre og gjøre politikkforslagene best mulig før de lanseres. Ett eksempel er momsfritak for reparasjoner – som er blitt det tydeligste politiske forslaget for å hjelpe reparatørene: Pans artikkelserie høsten 2020 løftet fram at det finnes atskillig mer målrettede grep for å få til det.

Fra årsmøtet i Tankesmia Pan 28. januar. Fra øverst til venstre: Marit Linnea Gjelsvik, Eivind Hoff-Elimari, Malin Jacob, Ellen Munden Paalgard, Bjørn Stærk, Vibeke Koehler, Andreas Randøy og Naomi Ichihara Røkkum.

Skjermdump: Pan

Nytt styre

For å gjennomføre hamskiftet, valgte årsmøtet 28. januar et nytt styre med en rekke nye medlemmer som gir Pan mer og bredere politisk erfaring. En av dem er Truls Gulowsen:

– Pan har utviklet seg til å bli en viktig plattform for norsk miljødebatt, og jeg håper å kunne bidra til å utvikle dette videre sammen med et spennende styre. Miljødebatten trenger både raske resultater og lengre tanker, og jeg håper Pan kan fortsette å bidra litt ekstra til det siste, sier han.

Her er kort om det nye styret, i alfabetisk rekkefølge:

  • Eivind Hoff-Elimari er varaordfører på Nesodden (MDG) og spesialrådgiver i Forskningsrådet.
  • Ellen Munden Paalgard er biolog og har jobbet som journalist og i miljøbevegelsen. Hun jobber med bærekraftig forbruk som fagrådgiver i Naturvernforbundet.
  • Erik Lunde er teolog og forfatter, har ledet KrFs programkomité og vært konstituert statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Han er seniorrådgiver ved Universitetet i Agder.
  • Mailiss Solheim-Åkerblom er leder i Rødt Bergen og medlem i Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg. Hun har bakgrunn som teolog, musikk- og kulturjournalist og jobber nå som regionsekretær i Rødt.
  • Marit Linnea Gjelsvik er samfunnsøkonom og jobber med politikkutvikling i LO-forbundet Handel og Kontor. Hun har bakgrunn fra SSB og NRK.
  • Naomi Ichihara Røkkum er fagsjef i Norsk Eiendom. Hun har bl.a. vært politisk rådgiver for klima- og miljøminister Ola Elvestuen og vært leder for Norges Venstrekvinnelag.
  • Truls Gulowsen er rådgiver i Regnskogfondet og medlem i internasjonalt utvalg og sentralstyret i MDG. Han ledet Greenpeace Norge fra 1999 til 2019.
  • Vibeke Koehler er daglig leder for Bærekraftige liv. Hun jobber også som tekstforfatter, språk- og manuskonsulent, redaktør, dramaturg og regissør. Hun er grunnlegger av Arabisk filmfest i Bergen.

Vil du hjelpe oss?

Vi er i ferd med å bygge Tankesmia Pans eget nettsted, og vil flytte de fleste Pan-artiklene dit i løpet av de neste ukene. (Dersom du har et leserinnlegg, send det heretter til simen@harvest.as).

For å bli Norges grønne tankesmie, trengs arbeidstid, og da trenger også vi penger. Snart vil vi begynne den aktive kronerullingen. Har du tips eller vil du bidra til å spre budskapet, hør gjerne av deg til info@tankesmiapan.no.