Meninger

Lad, skyt og beskytt norsk natur og landbruk

Snart har spredningen av villsvin kommet så langt at tidsvinduet hvor utryddelse er mulig, lukkes.

Senterungdommen og Natur og Ungdom er enige om mye. Vi er uenige om hvor mye skog vi skal frede og hvor mange ulv vi skal skyte, men vi er utvilsomt enige i at alle villsvina i Norge skal dø. Alle villsvina i Norge skal dø. Stiller du med rifle, nattoptikk og jakttårn, så stiller gjerne vi med grill, trikintest og rosmarin. Nå haster det å sikre en politikk som bokstavelig talt «utrydder svina», for snart har spredningen kommet så langt at tidsvinduet hvor utryddelse er mulig, lukkes.

Miljødirektoratet og Mattilsynet skriver i sin handlingsplan mot villsvin at risikoen forbundet ved arten er svært høy. Villsvina roter opp og ødelegger skogbunnen og ødelegger livsgrunnlaget for mange av artene som vokser der. Måten villsvina roter opp jorda på endrer økosystemene. Det ene fører til det andre og naturen endres. Dette kan bli dramatisk om vi ikke tar grep.

Villsvina roter ikke bare i skog og vill natur, de pløyer også opp dyrka mark og beiteområder som vi bruker til landbruksproduksjon. Dette fører til redusert matproduksjon. Det er det siste vi trenger i den pandemien vi er oppe i nå. På lengre sikt vil også lønnsomheten for skogbruket bli utfordret dersom villsvinbestanden får lov til å vokse. Det er beregnet at den svenske villsvinbestanden koster våre naboer 1 milliard kroner hvert eneste år. Dette er en regning vi håper norske bønder og skogbrukere slipper å betale.

Toril Moseng, president i den norske veterinærforeningen, skrev 3.12.2019 i NRK Ytring: «Veterinærforeningen mener at denne utviklingen utgjør en så stor trussel mot etablert landbruk og dyrevelferd at det er behov for en utryddingsplan.» Dette er et råd og et varsel regjeringen må ta på alvor.

Med svin på skogen leker vi utvilsomt med ilden.

En av de største truslene fra villsvina er sykdommene de kan bære med seg. Også mot mennesker, men spesielt mot husdyr. Den afrikanske svinepesten som kan følge med, er svært smittsom og har 100 % dødelighet for tamsvin. Flere av våre naboland er allerede berørt og vi har ikke råd til at det norske landbruket får smitten. Med svin på skogen leker vi utvilsomt med ilden.

Vi mener at regjeringens handlingsplan er altfor svak. Den inneholder mange gode ord, de skal lage en app, holde noen kurs, tillate jakt med fastmontert lys og stramme inn fôringsregelverket. Vi frykter at dette er så svakt at det vil tillate den samme utviklinga som vi har sett i Sverige hvor de har godtatt villsvin i naturen og bestanden har vokst voldsomt se siste årene, med store økonomiske konsekvenser.

Vi mener at vi må ta langt større grep for å sikre en varig utrydding av villsvinbestanden i Norge. Vi burde ansette statlige jegere, tillate feller, nattoptikk og jakt med drevet halsende hund. Dersom vi ikke tar drastiske grep nå vil svina på skogen bli veldig mange, og snart er det for seint å snu.

Denne teksten skrev vi første utkast til for 11 uker siden.
Det er rart å lese den på nytt nå. Ja, vi slakter grisene våre, men det er mye bedre dyrevelferd enn å la dem dø av pest. I områder med villsvin er det bare å glemme å la grisene ha tid utendørs.

Vi er heldigvis i stand til å gjennomføre ekstreme tiltak
for å bekjempe et virus som kan ha store konsekvenser for mennesker. Vi har fremdeles mulighet til å utrydde villsvin i Norge med noen ganske enkle, kraftfulle tiltak. Nå bør tida være inne mer enn noen sinne for å gjennomføre dem.