Konfliktfri flytting av statlige jobber til distriktene

Staten må fjerne kravet om at alle dens ansatte i framtida må fysisk dukke opp på kontoret hver dag. Slik kan flere statlige arbeidsplasser komme distriktene til gode.

For hver uke blir det mer sannsynlig at koronapandemien vil skape og fremme endringer i et tempo og med en kraft vi ved inngangen til 2020 knapt kunne forestille oss. Koronapandemien er en port inn i en ny tid.

Mange av oss har siden mars hatt hjemmekontor, og befolkningens digitale kompetanse har gjort et kvantesprang innen nettmøter. Møteplattformer som Teams og Zoom er blitt mer selvsagte enn Skype noensinne har vært, og selv om mange kjenner på en “brakkesyke” vil de også kunne innrømme at den nye tilværelsen har noen gode sider ved seg. Det er for eksempel påfallende hvor mange jobbreiser, som kan erstattes av digitale videomøter, og hvor mye tid vi tidligere har brukt på pendling, som enkelt - i alle fall delvis - kan erstattes med hjemmekontor.

Teknologien er ikke ny. Stadig bedre digital infrastruktur har likevel økt potensialet. Og koronapandemien har gitt oss et uønsket dytt over denne terskelen til det moderne samfunnets potensiale for desentralisering. Kjenn på ordet: “desentralisering”. Ja. For når vi har en godt fungerende digital infrastruktur, så kan vi i større grad både møtes og jobbe sammen digitalt. Du kan sitte i et kontor på Hadeland og snakke med kollegaer i Stavanger, Kristiansund, Florø eller Hammerfest via en digital møteflate som fungerer så godt at jobben blir gjort. Et av de viktigste tiltakene våren 2020 for å redusere smitte - hjemmekontor - har altså tvunget mange av oss til å jobbe desentralisert. Resultatet burde inspirere oss.

Innen mange yrker fungerer telependling. Mens vanlig arbeidspendling består i at du reiser med buss, tog eller bil til arbeidsplassen din, er telependling oppkoblingen mellom ditt hjemmekontor og arbeidsgiver. For hvorfor bruke flere timer på reising til og fra jobb hver dag, dersom du kan hente deg en kaffekopp på kjøkkenet, gå og sette deg på din egen kontorplass, være påkoblet alle jobbens systemer og kunne gjennomføre godt fungerende møter med kollegaer, kunder og klienter i hele verden? Telependling utvider en bys pendlingsomland fra et tosifret antall kilometer til å være begrenset kun av kapasiteten og kvaliteten på vår digitale infrastruktur.

Dette skaper et mulighetsrom til å tenke nytt rundt mange arbeidsplasser. Enhver arbeidsplass som er av administrativ karakter, eller som i stor grad består av saksbehandling, er ikke lenger like bundet av å være på et bestemt kontor. Arbeidsplasser kan desentraliseres uten å flytte kontorets fysiske adresse.

Vi kan ansette de rette personene til de rette jobbene uavhengig av hvor de bor. Du kan jobbe på Oslo-kontoret mens du fysisk sitter på Otta.

Vi kan ansette de rette personene til de rette jobbene uavhengig av hvor de bor. Du kan jobbe på Oslo-kontoret mens du fysisk sitter på Otta.

Det er nettopp det vi nå skal gjøre. Vi skal ikke bare gi folk friheten til å leve gode liv i distriktet. Vi skal også gi dem muligheten til å kunne jobbe i statlige stillinger på lik linje med folk som bor i byen. Telependling gjør det mulig.

Ikke vil det være vanskelig heller. Det eneste vi trenger å gjøre er å være villige til å se mulighetene telependling gir og i tillegg sørge for at alle har tilgang til tilstrekkelig raskt internett uavhengig av bostedsadresse.

Og gevinsten? Folk i distriktene får tilgang til et større arbeidsmarked, og arbeidsmarkedet får tilgang til flere folk. Vi kan spare ressurser ved å redusere antall arbeidsreiser. Og tiden vi sparer kan vi bruke på oss selv. Kanskje ta en tur ut i naturen der vi bor. Kjenne på gledene livet kan gi.