Klimakrise? Vi er på vei inn i en klimakatastrofe

I dag står frøhvelvet på Svalbard som bevis på en tragisk feilvurdering, fordi vi nektet å akseptere forskernes advarsler om menneskeskapt global oppvarming.

Foto: Statsbygg

Bildet du ser på er fra Svalbard. Om du ser nærmere etter vil du oppdage inngangen til det globale frøhvelvet. Dette er ikke fra byggingen av frøhvelvet – bildet viser reparasjonsarbeidene Statsbygg måtte gjennomføre i 2018 for å forsøke å redde konstruksjonen.

Hva skjedde? Det er lett å se for seg de idylliske bildene fra hvelvets åpning. Som regel under Nordlys og omgitt av hvit snø. Noen få år etter trengs strakstiltak til nærmere 200 millioner kroner for å redde klodens frølager.

Slik beskrev Teknisk Ukeblad innsatsen:

-Nå er hele området sperret av og Statsbygg jobber på spreng med det som skal bli en varig løsning for frøhvelvet. Hele tunnelen støpes på nytt, med innlagte fryserør og en frysematte underst, før den originale massen legges over. Vi skal rett og slett hjelpe permafrosten i gang, forklarer Hege Njaa Aschim i Statsbygg til bladet.

Extinction Rebellion bruker dette bildet i starten av bevegelsens opprørsforedrag. Det som har skjedd med frøhvelvet burde fått våre beslutningstakere i alarmberedskap. I stedet får vi floskler fra regjering og Stortingspolitikere, som enten ikke har tatt virkeligheten inn over seg eller også bevisst underslår alvoret i situasjonen.

Det som har skjedd med frøhvelvet burde fått våre beslutningstakere i alarmberedskap.

Fra arktisk ørken til ekstremregn
Da beslutningen ble tatt på 1990-tallet om å legge frøhvelvet til Svalbard, antok man at området ville forbli en «arktisk ørken». Det vil si: et område med lite nedbør og vedvarende, lave temperaturer. Norge tilbød seg å betale for hvelvet og høstet mye god PR i globale medier.

Men Svalbard er ikke lenger en arktisk ørken. Nå regner det på Svalbard. Snittemperaturen har skutt i været. Det går jevnlige ras. Nesten 300 boliger skal flyttes på Longyearbyen, fordi de er truet av ras, flom eller av tinende permafrost. Det har vært flom ved frøhvelvet. Skråningen rundt tunnelen fra inngangen til fryselageret ble ustabil. For å sikre lav nok temperatur inne i hvelvet må man sette opp et servicebygg, som skal gi ekstra kjølekapasitet.

Arktis «koker» - og den gratis nedkjølingen man trodde man skulle få er borte. Sjøisvolumet i Arktis er redusert til nesten en fjerdedel av hva det var da man i 1979 begynte med satelittmålinger. Menneskeskapt global oppvarming har slått av kjøleanlegget i Arktis og nå betaler vi prisen for dette. Også på fastlandet, med ekstremvær, endringer i jetstrømmer og uforutsigbare forhold for landbruket.

Politikerne svikter
Dersom våre politikere bevisst underslår alvoret i klimasammenbruddet er de skyldige i alvorlig forsømmelse av omsorgsplikten de er pålagt, når det gjelder deres ansvar for folks liv og helse.

Et flertall på Stortinget nektet nylig å godta kravet fra skolestreikende ungdom om å erklære klima- og økologisk krise og dermed pålegge regjeringen å øke motinnsatsen. Altfor mange politikere i olje- og gasslandet Norge lukker øynene for hva som skjer. De velger å tro at de fortsatt har god tid på seg, at økonomien må få fortsette å vokse, at vi skal fortsette å utvinne olje og gass, og at vi skal klare å komme opp med mirakelløsninger i siste liten.

Verden er i en krisesituasjon som hurtig er i ferd med å gli ut av hendene på oss, fordi vi lukker øynene for hva som skjer – og innbiller oss at vi kan «hjelpe permafrosten i gang».

En nødssituasjon krever tverrpolitisk innsats
Extinction Rebellion Norge krever at Stortinget erklærer klima- og økologisk krise og at partiene innleder et tverrpolitisk samarbeid for å håndtere utfordringene vi er på vei inn i. Norge må ta ansvar, som olje- og gassprodusent og som et av verdens mest privilegerte land. Ved å akseptere alvoret og hva som kreves av oss, kan vi vise vei for andre nasjoner og gi mot til ungdom som fortviler over tilstanden til kloden de skal overta.

Extinction Rebellion i Norge og globalt vil gradvis trappe opp sine aksjoner mot styresmakter som tar for lett på det menneskeskapte klimasammenbruddet. Beslutningstakere i alle land må innse alvoret og akseptere at det finnes ingen nødhavn i denne krisen. Klima- og økologisk sammenbrudd vil ramme overalt og med stor tyngde, også her i Norge.

Noen år tilbake trodde man Arktis var en trygg plassering for et globalt frøhvelv som skulle sikre overlevelse i tilfelle katastrofer. I dag står hvelvet der som bevis på en tragisk feilvurdering, fordi vi nektet å akseptere forskernes advarsler om menneskeskapt global oppvarming.

Vi krever at regjeringen og Stortinget må si sannheten om situasjonen vi befinner oss i, og erklære klima- og økologisk krise. Det må iverksettes effektive mottiltak gjennom godt, tverrpolitisk samarbeid.
Vi gjør opprør for livet.