Meninger

Jeg går på mobilfri skole. Det er fantastisk!

Det var uvant å legge bort telefonen. Men det er fint å lære seg at ikke alt skjer på mobilen.

Jeg har nettopp begynt på en skole der det ikke er lov å bruke mobil. Telefonen min har lenge vært veldig viktig, så det å plutselig ikke kunne få holde på med den når jeg ville, det var veldig uvant. Likevel merket jeg etter hvert at å gå på mobilfri skole ikke var så verst.

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som forbyr bruk av mobiltelefon i grunnskolen i Frankrike. Det synes jeg at vi bør ha her i Norge også.

Snakker og leker sammen
Etter at jeg la fra meg telefonen og faktisk begynte å snakke med de andre, lærte jeg masse nytt om de vennene jeg trodde jeg kjente godt. Og jeg begynte å snakke med de jeg ikke kjente så godt. Jeg ble mer oppmerksom på det rundt meg. Jeg begynte å følge mer med i timene og fikk mer ut av skolehverdagen.
Det gjør noe med hele klassemiljøet. Vi ser på hverandre når vi snakker sammen, er ute i friminuttene og leker i stedet for å sitte inne i et hjørne for oss selv, på hver vår telefon. Selv når vi var med hverandre snakket ingen sammen. Vi oppførte oss som om telefonen var viktigere enn våre egne venner, men etter at vi sa ha det bra til telefonene våre begynte vi å si hei til hverandre i stedet.
Det er viktig at vi lærer oss å legge fra oss mobilen. At ikke alt skjer der. Det kan skolen hjelpe til med!

Lærer å ikke tenke på mobilen
Hvis skoler er mobilfrie, må elevene gå mange timer uten den hver dag. Da vil vi merke at det går helt fint ikke å sjekke telefonen hvert minutt. At det ikke er så farlig om vi har fått en snap eller noen har lagt ut noe nytt på Instagram. Det å ikke ha telefonen på skolen kan også påvirke livet vårt når vi er hjemme.

Mobbing og ulovlig bildedeling
Hvis vi ikke har telefonen slipper vi nettmobbing og ulovlig bildedeling. I alle fall mens vi er på skolen. Nett-troll blir feige ansikt til ansikt. Når de ikke kan mobbe over nettet forsvinner anonymiteten, og da er de ikke like tøffe. Nett-trollene feiger ut og vi slipper mobbing. Ulovlig bildedeling kan være et uhell eller med vilje men vi slipper det uansett uten telefon.
Hvis flere skoler innfører mobilfri, tror jeg elevene kommer til å snakke mer med hverandre og blir kjent med enda flere. Elevene kommer også til å klare å følge mere med i timene. Ulovlig bildedeling blir et mindre problem, det samme blir nettmobbing. Mobilfri skole er bra! Vi må lære oss å være sosiale.

Les mer: Forskere om mobilfri skole