Meninger

Ja til fornybar energi!

Statsbudsjettet legger opp til skatteendringer som gir kraftselskapene muligheten til å oppgradere vannkraftproduksjonen. Det var sannelig på tide.

Det foreligger et stort potensiale for merproduksjon i eksisterende vannkraftverk, og dette må utnyttes til fulle. Men det må stanse der. For er det noe vi ikke trenger så er det videre utbygging av nye vassdrag og videre nedbygging av natur.

Vi er i 2020, naturen bygges ned nasjonalt og globalt, så fort at konsekvensene er utenfor vår fatteevne. Det er ikke bare regnskoger som hogges eller brennes og korallrev som blekes. Økosystem og naturmangfold er like truet i Norge.

Både Ola Nordmann og politikerne har endelig fått øynene opp for hva vindindustrien påfører naturen av uopprettelig skade. Denne lærdommen må tas med inn i all energiproduksjon, arealforvaltning og fremtidsplaner. Man trenger fornybar energi i det grønne skiftet. Men kommer energien på bekostning av natur og økosystemer, har det ingen hensikt.

Klimaendringene vil gjøre tilværelsen vanskeligere og vanskeligere. Men uten velfungerende økosystemer er tilværelsen umulig. I 2020 bør man satse på reetablering av natur, ikke videre nedbygging. Det burde være opplagt.

Løsningen for fornybar energiproduksjon og bevaring og reetablering ligger i eksisterende infrastruktur. Strømproduksjonen må inn i hjemmene til folk, inn i kontoret, fabrikken, verftet, på veien, i broen, i tunnelen. Den må inn der vi mennesker allerede har tatt oss til rette og erstattet natur med våre behov. Vi må derfor i langt større grad bruke tid og ressurser på energisparing og energiproduksjon i eksisterende infrastruktur og finne nye løsninger eller implementere gamle på nye måter.

Man trenger fornybar energi i det grønne skiftet. Men kommer energien på bekostning av natur og økosystemer har det ingen hensikt

Energinasjonen Norge mangler en helhetlig energiplan. Fordi vi ikke har det, går vi på historiske bommerter, som vindkraftsatsingen er for sårbare naturtyper. Hadde vi satt sammen planer for strømsparing og produksjon i lag med smart forbruk, ville det vært enklere å finne gode løsninger som gir ren energi der det trengs. Nå er det lagt opp til sløsing av energi enten den er fornybar eller fossil.

Til dette trengs det innovasjon og nytenkning også fra politikere og kraftselskaper. Ikke bare fra småselskaper og gründere, som må jobbe mer for å få støtte til innovasjon og utvikling enn de har tid igjen til videreutvikling av gode ideer for fremtidens energiløsninger. Spørsmålet blir om strømselskapene er på vei inn i stua og arbeidsplassene til folk med smarte løsninger for massiv strømproduksjon for fremtiden, eller om de fortsetter videre som de alltid har gjort, med gravemaskin og dynamitt ut i naturen.

Det er på tide å ta en pust i bakken. Samle kommunestyret, styret i kraftselskapet eller energidepartementet. Lage seg noe god mat, sette på TV-en og se på David Attenboroughs «A life on our planet». Hvis du etter det fremdeles vil dure på med videre naturinngrep og business as usual, er det kanskje på tide å skifte beite. Gresset er grønnere på andre siden, med mindre vi fortsetter som i dag og sørger for at det slutter å vokse for all tid.