Intern flyskatt på universitetet: Spennende, effektivt og udramatisk

Det er for billig å fly. Få flyr mer enn forskere. Norges ledende klimaforskningsuniversitet vil gjøre noe med det.

Styret ved Universitetet i Bergen diskuterte 11. april et forslag om bl.a. å innføre en intern flyskatt på opptil 3000 kroner per tonn CO2. Det er nesten 100 ganger mer enn de dyreste "FN-klimakvotene" som i dag markedsføres overfor flypassasjerer med dårlig samvittighet. 3000 kroner per tonn kan bety ca. 600 kroner for interne reiser i Norden, 900 kroner for reiser i Europa og 9000 kroner for lange reiser til andre verdensdeler. Sammen med andre tiltak på universitetet kan det gi hele 20 % årlige kutt i universitetets klimagassutslipp – og totalt kutt på 89 % innen 2030. Det vil ta universitetet godt innenfor hva som kreves for å oppfylle "sin" del av 1,5-gradsmålet.

Forslaget er inspirert av et liknende forslag ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim om en internskatt på 1000 kroner per tonn CO2. På styremøtet 11. april ble tre forskjellige ambisjonsnivåer diskutert – med 1000 kroner som det laveste og 3000 kroner som det høyeste. Diskusjonen i styret gikk i retning av høye ambisjoner til tross for at forslaget var blitt kritisert for å gi Universitetet i Bergen et handikap i å pleie forholdet til myndigheter og samarbeide med forskere andre steder.

Da er det verdt å minne om at flyprisene har kræsjlandet de siste tjue årene. I 2003 ble reisende på Gardermoen spurt om hva de hadde betalt for flybillettene sine. De som skulle til Bergen hadde i gjennomsnitt betalt 1745 kroner. Siden den gang har lønninger i Norge steget med ca. 70 %. Jeg kan nå velge mellom flere forskjellige avganger fra Oslo til Bergen om et par dager for 1588 kroner. Om min arbeidsgiver hadde lagt på 600 kroner i internskatt ville prisen målt i forhold til min timelønn fortsatt være ca. 25 % lavere enn i 2003. Det var ingen den gang som klaget over at det var håpløst for Universitetet i Bergen å konkurrere med forskere i Oslo. Transportkostnaden var de vant til og bergenserne hadde i hundre år vist at de kunne få til verdensledende forskning på flere områder – ikke minst meteorologi og klima.

Det er urealistisk å få Stortinget til å vedta en flyavgift i den størrelsesorden. For mange vil bli bekymret for hvem som skal få nyte godt av pengene deres. Derfor er forslaget om internskatt så godt: Da forsvinner ikke pengene fra Bergen. Forslaget er å putte pengene i et klimafond som kan finansiere alt fra bedre videokonferanseutstyr til investeringer i CO2-kutt i laboratorier ved universitetet (noen av dem slipper ut ganske mye CO2 i dag). Men i prinsippet er det ingenting i veien for at en internskatt kan fordeles tilbake igjen til fakultetene for å finansiere vanlig drift. Det kan gjøre at tiltaket oppleves som mer rettferdig, overbevise skeptikere – og spre seg til andre virksomheter.

Nå går saken tilbake til komiteen som hadde forberedt saken, og som skal legge fram et forslag til vedtak i mai. Da kan Norges ledende klimaforskningsuniversitet vise at de leder også i klimahandling.