Heller kommunale bærbusker enn høyhus

Senterpartiet vil ikke ofre grønne, vakre byer i fortettingens navn. Plant heller bærbusker som innbyggerne kan benytte seg av, skriver Håvard Austvoll i Sandnes Senterparti.

Mye natur går tapt i den altfor raske forandringen av byene våre. Gamle bekkeløp legges i rør, hundremeterskoger erstattes med boligblokker, eplehager fortettes og vann dreneres og blir til forretning og industriområder. Litt etter litt forsvinner naturlige habitater for dyr og insekter og våre nære omgivelser blir fattigere. Tidens ånd er fortetting og Sandnes by er under veldig endring. Vi bygger byen i klimavennlighetens navn, det betyr høy utnytting. Flere folk inn på færre kvadratmeter, bort med eneboligen og rekkehuset.

Sandnes Sp frykter at vi på tvilsom grunnlag ofrer vår nære natur for å bygge en tett by. Vi frykter at vi bygger for tett, for høyt og med en ensformighet hvor det tekniske, rasjonelle og enkle blir normen. Variasjon, skjønnhet, den menneskelige skala og de grønne lungene glemmes. Er vi sikre på at dette løser klimaproblemet?

Vi frykter at vi er kommet i en uheldig situasjon der det er tatt for gitt at det å bygge tett og høyt er god klimapolitikk. Men slik er det ikke nødvendigvis. For å få ned klimagassutslippene, må vi blant annet redusere antall flyreiser, minske hyttebyggingen, få ned det prangende forbruket og legge til rette for mer hagebruk med dyrking til eget bruk. SP i Sandnes mener at byen er nøkkelen i få til dette, men da må byen være god å være i og trivelig å bo i. Vi vil påstå at små leiligheter uten tilstrekkelig hageareal øker behovet for hytter og fritidseiendommer, med dertil hørende bilreiser og klimagassutslipp.

La oss plante bærbusker

Sp vil skape en vakker og grønn by som vrimler av gode møteplasser for fastboende og tilreisende. Vi vil sette i gang et fireårig prosjekt om å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre nytteplanter ut i byens parker og i lekeplasser, til fri benyttelse for byens innbyggere.

Forestill deg at du på vei til jobb kan plukke med deg stikkelsbær til lunsjen, eller på vei hjem fra barnehagen med barna kan hente med deg neven full av markjordbær. Trenger du rosmarin til lammesteken, koriander til salsaen, sukkererter til den lettsalta torsken eller gressløk til eggerøren? Da kan du finne det i parken på vei hjem fra jobb.

Vi vil bruke kommunale arealer som står til overs til å plante frukttrær som øker mengden insekter, fugler og dyr i byen vår. Det trenger ikke koste mange millioner, men det vil gi økt livsglede for byens innbyggere.

Mange hundremeterskoger er tapt for godt, men vi har fremdeles sjansen til å bruke kommunale arealer til å gjenskape det grønne, det spiselige, det fuglevennlige og det klimavennlige. Det er den grønne og menneskevennlige by som er den bærekraftige by.