Hamar skal bli landets beste sykkelby!

Sykkelsatsning er bra for miljøet og helsa, men siden Hamar fikk midler til sykkelhotell i 2017 har det ikke skjedd noen ting. Å gjøre Hamar til en sykkelby er valgkampens beste grønne forslag, mener Hamar Arbeiderparti.

Foto: Robert Bye / unsplash.com

Både i et miljø- og folkehelseperspektiv er sykkel en god løsning. I tillegg er Hamar allerede en kompakt by, og har alle forutsetninger for å bli landets beste sykkelby. Men dessverre har det gått feil vei. På kåringen over landets sykkelbyer, har Hamar falt fra en flott 4. plass, til 15. plass. Dette er for dårlig.

Vi vil gjøre Hamar til landets beste sykkelby. Men da må det både handling og vilje til.

Raskt, trygt og effektivt på sykkel

Sykkelbyen må bli en egen satsning for Hamar, med mål om å bli landets beste sykkelby innen 2030. For å få det til må det utarbeides en egen sykkelbystrategi. I tillegg må det utarbeides planer, avsettes midler og dedikeres en egen ansvarlig for satsningen.

Vi vil ha en sammenhengende sykkeltrasé gjennom byen, med trygge krysningspunkter og egne traseer slik at syklistene ikke må velge fortauet eller dele plassen med bilene. De skal komme trygt frem.

I tillegg må sykkeltraseen på sikt utvides til også å omfatte Stange, Løten og Ringsaker. Da blir sykkel det foretrukne valget for rask og trygg transport på Hedmarken.

Og sist men ikke minst, må det opprettes et sykkelhotell. I 2017 fikk Hamar 750 000 kroner av Miljødirektoratet til formålet. Men hva har skjedd? Ingenting! Nå må ord gjøres om til handling. La oss gjøre Hamar til en sykkelby!