Meninger

Grønn trim!

Midt-Telemark Senterparti vil koble folkehelse og miljø – og foreslår å utvikle en app som skal motivere mosjonister til mindre bilbruk.

Midt-Telemark Senterparti vil stimulere folk til å spare miljøet for CO₂-utslipp, støy og andre miljøforstyrrelser når de mosjonerer.

Rekreasjonsbruk av naturen er et gode – men kan også føre til miljøforstyrrelser

Naturopplevelser er et gode i seg selv. Det å ferdes i naturen kan være avstressende og gi ro og harmoni i sinnet, i tillegg til at man får mosjon. Samtidig kan menneskenes bruk av naturen føre til forstyrrelser – til støy og forurensing. Mange steder anlegges det bilveier og parkeringsplasser for at folk skal komme seg fram til spesielt naturskjønne områder. I ekstreme tilfeller går man enda lenger. Dagbladet skrev 16. juli om helikopterfrakt til fjellet Preikestolen i Rogaland.

Ingen har vel bedre enn Peter Wessel Zapffe (1899–1990) ironisert over hva som gjøres for å frakte turgåere inn i terrenget. I kapittelet «Farvel Norge» i boka Barske glæder (1969) lar han en fiktiv journalist intervjue fjellmannen «Jørgen» som egentlig er ham selv. Intervjueren spør: «Sverger du til veianlegg, jernbane, kabelheis eller tannhjulstunneler – som middel til å frakte flest mulig inn til hjertet av våre alpine herligheter?» Og Jørgen svarer at: «Hjerter skal helst ikke utsettes for organisert tungtrafikk.»

Zapffe setter saken på spissen, men her er vi likevel ved et viktig poeng. Naturopplevelser og mosjon er verdifullt, men det er samtidig viktig å begrense miljøforstyrrelser og forurensing som følger med menneskenes ferdsel i naturen.

Fysisk aktivitet er god samfunnsøkonomi – motivasjonsapper som folkehelsetiltak

I mange byer og bygder i Norge har det blitt innført folkehelsetiltak hvor folk oppfordres til å komme seg ut på tur, f.eks. «Ti-Topper’n» eller «Sykle til jobben». Etter en viss periode er det trekning av ulike premier. Dette skal oppfordre folk til å bevege seg mer. Én av flere grunner til at kommuner og fylker har slike ordninger, er at det er bra for samfunnet. Forskning viser at fysisk aktivitet har positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Med andre ord vil det å få folk i bevegelse forebygge sykdom og lette presset på helsevesenet.

I Midt-Telemark har vi en konkurranse som heter «Gulltrimmen». Mellom 1. mai og 31. oktober kan du sjekke inn på fine turmål rundt omkring i Midt-Telemark. Det er gratis å delta. Formålet er å fremme folkehelse, turglede og kjennskap til turmål i lokalmiljøet. Det er over 140 turmål. Du kan dra på tur, sjekke inn via en app og få poeng. Det er ikke de med flest poeng som får premie. Det er selve deltakelsen som blir satt pris på.

«Gulltrimmen» ser ut til å ha hatt positiv effekt på folkehelsa i området. Hittil i 2019 er det 691 påmeldte deltakere. Et slikt tiltak fører imidlertid til mer bilkjøring, fordi folk ofte kjører frem og tilbake til parkeringsplasser o.l. for deretter å gå eller sykle videre til de ulike målene. Midt-Telemark Senterparti ønsker å utvikle et konsept som vi har gitt arbeidstittelen «Miljøtrimmen». Det skal gå ut på at du får ekstra poeng når du går eller sykler hjemmefra til parkeringsplasser ute i terrenget, fremfor å bruke bil. Altså vil du få ekstra poeng dersom du går eller sykler hele veien fra hjemstedet og til et av turmålene.

Grønn trim

Vi ønsker også at det skal gis poeng når folk velger å gå eller sykle til butikker, kafeer, puber mv. i stedet for å kjøre bil. På denne måten stimuleres folk til å tenke trim og miljø på samme tid. Og mange vil antakelig oppdage positive sider ved å gå eller sykle. Du vil f.eks. lettere komme i kontakt med folk på vei til butikken når du går, og du får frisk luft. Dersom flere velger å gå eller sykle, blir det mindre bilbruk og mindre CO₂-utslipp. Da får du grønn trim! Den grønne trimmen skal være noe positivt, noe du velger selv.

I utgangspunktet ønsker vi å utvikle en app hvor de ulike miljøaktivitetene registreres og hvor du opparbeider deg poeng, på samme måte som «Gulltrimmen». Vi har ikke fått undersøkt mulighetene for å utvikle en slik app, men tror at Trondheim-baserte Ducky kan være et godt utgangspunkt: De har laget en app som legger til rette for akkurat den type konkurranse «Miljøtrimmen» vil være: Du registrerer daglige gjøremål, appen regner ut CO₂-utslippene de forårsaker og resultatet kan du sammenlikne med andre som bruker appen. «Miljøtrimmen» skal ikke være like detaljert. Poenget er å lage en app hvor en kombinerer trim og miljø, og vi ønsker å starte med det.

Endring begynner i det små

Endring begynner i det små. Så kan den vokse seg større. Ved å koble folkehelse og miljø mener vi at flere vil bli vant til å tenke på miljø i hverdagen, og at det vil oppleves positivt. Midt-Telemark Senterparti har tro på at «Miljøtrimmen» kan være et verdifullt bidrag til å bygge det nye, grønne samfunnet.