Fylkesordfører krasjlander baklengs inn i framtida

"I Trøndelag har vi planer om å fly mer og vi kommer til å fly mer. Det er en ønsket samfunnsutvikling," uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik til Adressa 25. oktober.

Uttalelsen kom i forbindelse med at Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth tok til orde for et kvotesystem på antall flyturer til utlandet. Man kan være enig eller uenig i forslaget, men kan man være uenig i hovedutfordringen - at vi flyr for mye?

Fylkesordfører Tore O. Sandvik kan ikke fornekte at nå har menneskeheten fått nok nødmeldinger om at kloden er i ferd med å havne i en nødsituasjon, at alle alarmer blinker rødt. Hva er svaret fra Tore O. Sandvik? Jo, full fart med enda flere flyturer. Meldingen fra klimaforskerne er krystallklar. Fasiten er nedslående. Utslippene må ned med 45 prosent innen 2030. Utslippene øker kraftig. Samtidig uttaler fylkesordfører Sandvik at nordmenn skal og bør fly mer.

Jeg mener at fylkeskommunen i stedet må sette seg mål om å være ledende på hjemmekontorordninger - samt ledende på virtuelle møter. Trøndelag fylkeskommune bør ha videokonferanserom på Steinkjer og i Trondheim som er spekket med nyeste teknologi. Her bør man enkelt kunne sette opp virtuelle møter uten å ha teknisk kompetanse. I dag er situasjonen at folk gir opp, man har feil kabel, man får ikke satt i gang prosjektor, man har ikke skjerm, man har ikke rett programvare eller tilgang til trådløst internett på bygget. Det er så kronglete og lite tilrettelagt at den menige politiker rett og slett velger å ta flyet for et kort totimers møte i Oslo eller i Tromsø.

Trøndelag fylkeskommune kunne tatt mål av seg å utvikle en helt spinnvill, vakker, virtuell møteplattform, hvor man rett og slett bruker Virtual Reality-teknologien. Se for deg at man ser alle møtedeltakerne sitte rundt bordet – uten at man fysisk er tilstede i Oslo, Bergen eller Tromsø. Da ville man virkelig fått med seg all kommunikasjon – både det som sies og det som ikke sies.

Nordmenn flyr mest i verden. Fra 2005 til 2017 doblet vi flytrafikken. Rutene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er blant Europas mest trafikkerte. Prognosen fram mot 2050 er atter en dobling, samtidig som vi har forpliktet oss til kraftige reduksjoner av klimagassutslippene. Ingen andre nasjoner i Europa kan måle seg med oss når det gjelder innenlands flyreiser. I gjennomsnitt gjennomførte hver enkelt av oss 2,9 flyreiser i Norge i 2015. Svenskene følger på andreplass, men er langt mer jordnære med 0,8 innenlandsreiser per person. For nordmenn som flyr regelmessig, utgjør fly den langt største biten av klimafotavtrykket. Og det er antakelig den langt letteste å gjøre noe med.

Vi må derfor jobbe for å redusere flytrafikken så lenge elfly ikke er på plass. Skal Trøndelag som region vise vei må vi kanskje bli hjemmekontor-region og webmøte-region nr. 1 i Europa - og ikke flyregion nr. 1? Eller tror du at vi kan fly oss ut av klimakrisen? Burde vi ikke som en start sette oss mål om nullvekst innen flyreiser? Fordi vi har Norges teknologihovedstad har vi i Trøndelag masse muligheter for å skape arbeidsplasser på å lage gode virtuelle møter, som gründerselskapet appear.in viser. Derimot er jeg trygg på at Airbus og Boeing aldri vil begynne å bygge sine flyfabrikker her oppe hos oss.

Vi inviterer Sandvik til en idédugnad om hvordan vi skal klare å gjøre distriktene mindre avhengig av flytrafikk og Trøndelag til et foregangsfylke for virtuelle møter.