- Fokus på vekst splitter våre samfunn

243 forskere argumenterer for bl.a. kortere arbeidstid, maksimums- og minimumsinntekter i et EU uavhengig av økonomisk vekst.

18. oktober vred noen av Norges grønneste politikere, Venstres Ola Elvestuen og MDGs Lan Marie Nguyen Berg, i NRKs Debatten seg unna spørsmål om økonomisk vekst var selve problemet. Det står i kontrast til det åpne brevet som over 200 europeiske forskere og bl.a. Europas største sammenslutning av miljøorganisasjoner European Environmental Bureau nylig har sendt til EU-institusjonene. De påpeker at jo, økonomisk vekst er problemet. Og videre vekst i brutto nasjonalprodukt gir ikke oss europeere bedre liv.

Oppropet tar utgangspunkt i begrepet degrowth, som kanskje kan oversettes med "nedvekst" på norsk. Jeg har sammen med et utvalg norske forskere prøvd å bringe degrowth-debatten inn i Norge, men har da blitt møtt med argumenter om at dette er så kontroversielt særlig for fattige land og fattige deler av verdens befolkning.

Dette argumentet fremstår imidlertid som hyklerisk, all den tid debatten i Europa har blitt drevet frem nettopp av de landene og de delene av befolkningen som har blitt utsatt for degrowth, som i Hellas, Spania og Italia. Der er det mange som vil beholde degrowth, men med en radikalt annerledes og mer rettferdig fordelingsprofil. Kjernespørsmålet blir da å fordele degrowth slik at de rike reduserer mest.

Jeg har selv ledet et forskningsprosjekt, Household preferences for reducing greenhouse gas emissions, som har vist at husholdninger er villige til å redusere sitt forbruk på viktige områder, ikke minst interkontinentale flyreiser, men ikke frivillig. De krever at politkerne må sette rammer og tørre å regulere slik at forbruksreduksjoner omfatter "alle", ikke bare "den rare grønne familien i nabolaget".

Den nylig fremlagte spesialrapporten fra FNs klimapanel kan leses som et forsvar for en slik tilnærming. Rapporten sier klart fra at skal verden klare 1,5 gradersmålet står vi overfor en omstilling av samfunnet som er uten sidestykke tidligere i menneskehetens moderne historie, og at en slik omstilling må i særdeleshet ivareta en mer rettferdig fordeling innen og mellom nasjoner.

Du kan lese brevet i dansk språkdrakt under bildet (publisert i Politiken):

Professor Tim Jackson overrekker det åpne brevet til EU-kommissær Margrethe Vestager.

Foto: European Environmental Bureau

Europa, det er på tide, at vi bliver uafhængige af vækst

I denne uge samles forskere, politikere og planlæggere til en banebrydende konference i Bruxelles. Formålet med konferencen, som er organiseret af europaparlamentarikere fra fem forskellige parlamentariske grupper samt faglige og private organisationer, er at udforske mulighederne for en ’postvækst-økonomi’ i Europa.

I de sidste 70 år har vækst i bruttonationalproduktet (BNP) stået som de europæiske landes vigtigste økonomiske mål. Men i takt med at vores økonomier er vokset, er vores negative påvirkning af miljøet også taget til. Vi overskrider nu det forsvarlige råderum for menneskehedens aktiviteter på denne planet, og der er ingen tegn på, at de økonomiske aktiviteter bliver afkoblet fra ressourceforbruget eller forureningen i noget nær det påkrævede omfang. At løse europæiske landes sociale problemer forudsætter i dag ikke mere vækst. Det forudsætter en mere rimelig fordeling af de indtægter og den velstand, vi allerede har.

Vækst er også blevet sværere at opnå på grund af aftagende produktivitetsstigninger, mætning af markedet og ødelæggelser af økosystemerne. Hvis disse tendenser fortsætter, vil Europa muligvis opleve nulvækst i løbet af det kommende årti. Lige nu forsøger vi at stimulere væksten ved at øge gældsætningen, ophæve miljølove, øge arbejdstiden og afvikle det sociale sikkerhedsnet. Dette stædige fokus på vækst for enhver pris splitter vore samfund, skaber økonomisk ustabilitet og underminerer demokratiet.

Magthaverne har ikke været villige til at se disse problemer i øjnene – i hvert fald ikke før nu. EU-kommissionens projekt ’Beyond GDP’ (ud over BNP, red.) blev omdøbt til ’GDP and Beyond’ (BNP og det, der ligger udover). Det officielle mantra er og bliver vækst – i nye klæder som ’bæredygtig’, ’grøn’ eller ’inkluderende’, men først og fremmest vækst. Selv FN’s nye bæredygtighedsmål taler om økonomisk vækst som et mål for alle lande uanset den fundamentale modsætning mellem vækst og bæredygtighed.

Den gode nyhed er, at der inden for forskningsverdenen og civilsamfundet er opstået en bevægelse, der arbejder for, at vi skal sætte os ud over vækst. Den går under forskellige navne forskellige steder: décroissance, Postwachstum, steady-state eller doughnut economics, prosperity without growth, for at nævne nogle få. Siden 2008 har vækstkritiske konferencer med jævne mellemrum tiltrukket tusinder af deltagere. Et nyt globalt initiativ, Wellbeing Economies Alliance (eller WE-All) skaber forbindelser mellem disse bevægelser, og samtidig har et europæisk forskningsnetværk udviklet nye økologiske makroøkonomiske modeller. Disse initiativer antyder, at det er muligt at forbedre livskvaliteten, rette op på miljøets tilstand, begrænse uligheden og sikre mennesker meningsfulde job – alt sammen uden behov for økonomisk vækst – hvis vi ellers tager politiske skridt til at sætte os ud over vores nuværende afhængighed af vækst.

Nogle af de foreslåede forandringer indebærer begrænsninger på vores ressourceforbrug, progressiv beskatning for at dæmme op for den stigende ulighed og en gradvis reduktion af arbejdstiden. Ressourceforbruget kan nedbringes gennem en beskatning af fossile brændstoffer, og indtægterne herfra kunne gives tilbage som en bonus til alle mennesker eller bruges til at finansiere sociale tiltag.

Indførelsen af både en minimums- og en maksimumsindkomst ville yderligere reducere den økonomiske ulighed og samtidig bidrage til en omfordeling af omsorgsarbejde og bidrage til en reduktion af de uligheder i magtfordelingen, som undergraver demokratiet. Nye teknologier kunne bruges til at nedbringe arbejdstiden og forbedre livskvaliteten i stedet for til at afskedige massevis af arbejdere og skaffe stadig større profitter til et privilegeret mindretal.

I betragtning af, hvad der er på spil, ville det være uansvarligt af politikere og beslutningstagere ikke at udforske mulighederne i en fremtid efter vækstøkonomien. Konferencen i Bruxelles er en lovende start, men det er nødvendigt med et langt større engagement. Vi er en gruppe bekymrede samfunds- og naturvidenskabelige forskere fra hele Europa, som opfordrer EU, dets institutioner og medlemsstater til at:

1. Nedsætte et særligt udvalg i Europaparlamentet for en fremtid efter vækstøkonomien.

Dette udvalg skal aktivt debattere vækstens fremtid, udtænke strategier for en fremtid efter vækstøkonomien og genoverveje vækst som overordnet politisk mål.

2. Indbygge alternative indikatorer i EU’s og dets medlemsstaters makroøkomomiske struktur.

Økonomisk politik bør evalueres i forhold til dens påvirkning af menneskers trivsel, ressourceforbrug, ulighed og tilvejebringelsen af ordentlige job. Disse parametre skal tillægges højere prioritet end BNP, når der tages beslutninger.

3. Ændre Stabilitets- og vækstpagten til en Stabilitets- og trivselspagt.

Stabilitets- og vækstpagten er et regelsæt, der skal begrænse regeringers budgetunderskud og landes betalingsbalanceunderskud. Reglerne skal revideres for at sikre, at medlemsstaterne opfylder borgernes basale behov, samtidig med at de reducerer ressourceforbruget og udledningen af spildprodukter til et bæredygtigt niveau.

4. Oprette et ministerium for økonomisk omstilling i alle medlemsstater.

En ny økonomi, der fokuserer direkte på menneskelig og miljømæssig trivsel, kan sikre en langt bedre fremtid end en, der er strukturelt afhængig af økonomisk vækst.

List over de som har skrevet under (listen oppdateres her)

 1. Dr Dan O’Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK
 2. Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 3. Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 4. Dr Kate Raworth, Author of ‘Doughnut Economics’, UK
 5. Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK
 6. Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK
 7. Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa
 8. Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain
 9. Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK
 10. Dr Steve Keen, Professor, Kingston University, UK
 11. Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA
 12. Dr David Graeber, Professor, London School of Economics, UK
 13. Dr Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK
 14. Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France
 15. Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK
 16. Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands
 17. Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia
 18. Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 19. Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France
 20. Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA
 21. Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark
 22. Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany
 23. Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France
 24. Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 25. Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany
 26. Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 27. Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland
 28. Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary
 29. Dr Simone D’Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy
 30. Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK
 31. Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain
 32. Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain
 33. Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden
 34. Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France
 35. Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany
 36. Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain
 37. Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark
 38. Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain
 39. Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic
 40. Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden
 41. Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden
 42. Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK
 43. Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain
 44. Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium
 45. Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK
 46. Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria
 47. Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland
 48. Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
 49. Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany
 50. Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland
 51. Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain
 52. Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain
 53. Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland
 54. Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
 55. Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria
 56. Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain
 57. Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland
 58. Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain
 59. Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 60. Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France
 61. Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia
 62. Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain
 63. Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK
 64. Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK
 65. Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria
 66. Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium
 67. Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria
 68. Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy
 69. Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland
 70. Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain
 71. Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain
 72. Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 73. Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France
 74. Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France
 75. Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain
 76. Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic
 77. Dr Giacomo D’Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 78. Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK
 79. Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium
 80. Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands
 81. Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
 82. Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy
 83. Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany
 84. Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
 85. Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland
 86. Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium
 87. Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark
 88. Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium
 89. Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria
 90. Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy
 91. Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK
 92. Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK
 93. Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain
 94. Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 95. Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain
 96. Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium
 97. Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark
 98. Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden
 99. Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain
 100. Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark
 101. Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France
 102. Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain
 103. Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK
 104. Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden
 105. Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark
 106. Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria
 107. Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia
 108. Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany
 109. Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden
 110. Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany
 111. Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
 112. Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland
 113. Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic
 114. Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 115. Dr Andrej Lukšič, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia
 116. Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy
 117. Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
 118. Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy
 119. Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia
 120. Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary
 121. Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgium
 122. Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany
 123. Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia
 124. Dr Branko Ančić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia
 125. Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia
 126. Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain
 127. Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK
 128. Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain
 129. Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden
 130. Dr Eva Fraňková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic
 131. Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
 132. Dr Lidija Živčič, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia
 133. Dr Martin Pogačar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia
 134. Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
 135. Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland
 136. Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 137. Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium
 138. Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
 139. Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria
 140. Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria
 141. Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria
 142. Dr Fikret Adaman, Professor, Boğaziçi University, Turkey
 143. Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada
 144. Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium.
 145. Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 146. Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK
 147. Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy
 148. Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 149. Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 150. Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands
 151. Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark
 152. Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany
 153. Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK
 154. Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France
 155. Dr Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany
 156. Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany
 157. Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK
 158. Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland
 159. Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK
 160. Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia
 161. Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany
 162. Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany
 163. Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
 164. Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden
 165. Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria
 166. Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador
 167. Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark
 168. Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ & Università Ca’ Foscari Venezia, Italy
 169. Dr Petr Jehlička, Senior Lecturer, Open University, UK
 170. Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany
 171. Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium
 172. Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium
 173. Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands
 174. Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France
 175. Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany
 176. Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden
 177. Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium
 178. Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia
 179. Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 180. Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council
 181. Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium
 182. Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria
 183. Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta
 184. Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden
 185. Dr Ruth Kinna, Professor of Political Theory, Loughborough University, UK
 186. Francesco Gonella, Professor, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca’ Foscari Venezia, Italy
 187. Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary
 188. Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden
 189. Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 190. Vincent Liegey, Co-Author of “A Degrowth Project”, Hungary
 191. Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, Department of Philosophy and Communication, University of Bologna, Italy
 192. Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy
 193. Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy
 194. Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland
 195. Dr Guy Julier, Professor, Aalto University, Finland
 196. Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden
 197. Dr Petter Næss, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
 198. Dr Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal
 199. Dr Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria
 200. Dr Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 201. Dr Karolina Isaksson, Senior Research Leader, Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden
 202. Dr Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
 203. Dr Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway
 204. Dr Irmak Ertör, Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spain
 205. Dr Maria Hadjimichael, Researcher, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Cyprus
 206. Dr Carlo Aall, Researcher in Societal Transformation and Climate Change, Western Norway Research Institute, Norway
 207. Dr Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania
 208. Dr Tuuli Hirvilammi, Researcher, University of Jyväskylä, Finland
 209. Dr Tuula Helne, Senior Researcher, The Social Insurance Institution of Finland, Finland
 210. Davide Biolghini, Researcher, Rete italiana Economia Solidale (RES), Italy
 211. Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer, University of Leeds, UK
 212. Dr Anne Tittor, Researcher, Junior Research Group Bioeconomy & Inequalities, University of Jena, Germany
 213. Dr Dennis Eversberg, Researcher, DFG Research Group on Postgrowth Societies, University of Jena, Germany
 214. Dr Herman Stål, Lecturer, Umea School of Business, Economics and Statistics, Sweden
 215. Dr Hervé Corvellec, Professor, Lund University, Sweden
 216. Dr Anna Heikkinen, Researcher, University of Tampere, Finland
 217. Dr Karl Bonnedahl, Researcher, Umea University, Sweden
 218. Dr Meri Koivusalo, Professor, University of Tampere, Finland
 219. Dr Martin Fritz, Researcher in Sociology, Bielefeld University, Germany
 220. Dr Daniel Bergquist, Researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
 221. Dr Yuri Kazepov, Professor, University of Vienna, Austria
 222. Dr Salvador Pueyo, Researcher, Universitat de Barcelona, Catalonia
 223. Dr Lars Rydén, Professor, Uppsala University, Sweden
 224. Patrick ten Brink, Director of EU Policy, European Environmental Bureau, Belgium
 225. Dr Ebba Lisberg Jensen, Associate Professor, Malmö University, Sweden
 226. Dr Alevgul H. Sorman, Researcher, Basque Centre for Climate Change (BC3), Spain
 227. Dr Aram Ziai, Professor, University of Kassel, Germany
 228. Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria
 229. Dr Gary Dymski, Professor, University of Leeds, UK
 230. Dr Markus Wissen, Professor, Berlin School of Economics and Law, Germany
 231. Dr Wendy Harcourt, Professor, International Institute of Social Studies of Erasmus University, The Netherlands
 232. Dr John Barrett, Professor, University of Leeds, UK
 233. Dr Silke van Dyk, Professor, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany
 234. Dr Vasna Ramasar, Senior Lecturer, Lund University, Sweden
 235. Danijela Tamše, Managing Editor of the Journal for the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology, Slovenia
 236. Dr Camil Ungureanu, Associate Professor, Universitat Pompeu Fabra, Spain
 237. Dr Mirela Holy, Lecturer, VERN’ University of Zagreb, Croatia
 238. Dr Barbara Smetschka, Researcher, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources & Life Sciences, Austria
 239. Dr Nicola Costantino, Professor, Politecnico di Bari, Italy
 240. Dr Jovanka Špirić, Researcher, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
 241. Dr Lucia Piani, Researcher, Università degli Studi di Udine, Italy
 242. Dr Drago Župarić-Iljić, Research Associate, Institute for Migration and Ethnic Studies, Croatia
 243. Lidija Srnec, Senior adviser, Croatian Meteorological and Hydrological Service, Croatia