Extinction Rebellions appell til Schibsted

9. desember aksjonerte Extinction Rebellion utenfor mediehuset Schibsteds lokaler i Oslo, i protest mot Aftenpostens annonsesamarbeid med Equinor.

Pan gjengir her appellen som ble holdt av Stein X Leikanger.

Til Schibsted-Norge,

Extinction Rebellion protesterer mot at Schibsted-Norge gir Equinor adgang til å spre olje- og gasspropaganda i form av annonsørinnhold gjennom gruppens aviser og på nett.

Schibsted-Norge eier Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen i Kristiansand, VG og Aftenposten. I tillegg har Schibsted-gruppen en stor andel i Adresseavisen i Trondheim.Disse avisene har et papiropplag på over 750.000. De er også sterkt til stede på internett.

Avisene utgjør en viktig påvirkningsfaktor i samfunnet, gjennom tillit bygd opp over lang tid. Schibsted-Norge misbruker denne tilliten til forsvar for oljenæringens langtidsplaner. Disse er i strid med klimaforpliktelser Norge har inngått med det internasjonale samfunnet.

Schibsted eier også Brand Studio, som produserer annonsørinnholdet for Equinor. Schibsteds profesjonelle innholdsprodusenter hjelper altså Equinor med å påvirke folkemeningen. Målet er å hindre at det settes tidlig sluttdato for norsk produksjon av olje og gass.

Extinction Rebellion har to krav til Schibsted: Samarbeidet med Equinor må opphøre, og Schibsted-Norge må gi miljøorganisasjoner plass til å svare på annonsørinnholdet fra Equinor.

Oljeselskapet får hjelp av Schibsted til å påvirke norsk folkemening, med propaganda der reklamegrep og redaksjonell integritet blandes sammen. Resultatet er blitt en smørje som har forarget mange. Skoleungdom som streiker for klima er forbannet på dere. Dere får sterk motbør fra miljøorganisasjoner. Og mange av deres egne journalister er kritiske til at propagandaen for Equinor ødelegger tilliten de har vært med på å bygge opp til avisleserne.

Extinction Rebellion har to krav til Schibsted:

1. Samarbeidet med Equinor må opphøre. Equinors planer om produksjon til 2070 er i strid med globale klimamål. Propagandaen Schibsted lager og sprer for oljeselskapet truer våre barns livsbetingelser. Vi krever øyeblikkelig stans i formidling av såkalt ‘Annonsørinnhold’ for Equinor.

2. Schibsted-Norge må gi miljøorganisasjoner plass til å svare på annonsørinnholdet fra Equinor – med gratis hjelp fra Brand Studio. Vi krever at Schibsted-Norge hjelper miljøorganisasjonene med å trykke sannheten om klimakrisen menneskeheten er på vei inn i.

Dersom kravene ikke innfris, vil Extinction Rebellion Norge gå til nye aksjoner. Dagens protest foran Schibsted-gruppens hovedkontor er ment som et varsel.

Vi forventer at dere trykker sannheten om klimakrisen.

Extinction Rebellion Norge

Oslo, mandag 9/12-2019