Europaparlamentsvalget: Et sterkere og grønnere EU

De Grønne blir nest største parti i Tyskland med over 20 % av stemmene og tredje størst i Frankrike med drøyt 12 %.

De eurofile liberale og grønne gruppene i Europaparlamentet vokser kraftigst av alle og ligger an til å bli henholdsvis tredje og fjerde størst. Uansett ståsted er alle glade for at den største taperen er sofapartiet. I Tyskland hopper valgdeltakelsen med 18 prosentpoeng og i Frankrike med 10 prosentpoeng sammenliknet med forrige valg.

Tidligere har de kristendemokratiske og sosialdemokratiske partigruppene hatt flertall til sammen i Europaparlamentet og utviklet et kameraderi i fordelingen av posisjoner seg imellom. Det er det nå slutt på. Nå må både sosialdemokrater og kristendemokrater søke mot mindre koalisjonspartnere for å få flertall. Blant dem sitter både de liberale og de grønne midt på høyre-venstre-aksen. Særlig om de to går sammen kan de bevege Europaparlamentet ytterligere i retning av et sterkere EU som bruker sin makt mot verdens og Europas bøller, enten det handler om ytringsfrihet, skatteparadis eller miljøødeleggelser.

De Grønnes framgang er tydeligst der sosialdemokratenes svekkes mest, og den er størst blant de unge.