Meninger

Er dobbeltmoral bedre enn ingen moral i et klimaperspektiv?

Nå reklamerer Finn.no for flyreiser til London til prisen av en stor pizza, mens for tre måneder siden oppmuntret aktøren oss til å gi hverandre brukte julegaver av hensyn til miljøet.

Saken ble først publisert på nordnorskdebatt.no 12. mars 2019

Det eksisterer et stort klimaengasjement der ute. Noen endrer matvanene sine, ungdommen streiker og andre begrenser flyreisene sine. Alle disse handlingene er viktige bidrag for å sende ut et kollektivt budskap om at vi bryr oss, og at vi forsøker å være en del av løsningen på klimakrisen.

Likevel ser det ut til at vi som befinner oss i klimabevissthetens ekkokammer kanaliserer vel mye av engasjementet ut på å slå beina under likesinnede. For å lette på vår egen dårlige klimasamvittighet peker vi på den dobbeltmoralistiske vegetarianeren som spiser soya fra Brasil, kollegaen som erstatter plastposen med tøynett, men som kjører bil til butikken, eller klimaforskeren som reiser verden rundt for å delta på konferanser. Dette er paradokser som på ingen måte kan neglisjeres, men jeg ønsker i større grad å se en kollektiv støtte der vi heller dyrker det vi tross alt har til felles, nemlig forsøket på å være en del av løsningen. Vi må lage et større rom for å motivere hverandre, for du som jeg, vet at det ikke alltid er like lett å være en klimavennlig borger.

Noen ganger er det mer motiverende og enklere å handle klimavennlig enn andre. Jeg vil rose Finn.no sin julekampanje som oppmuntret oss til å gi brukte julegaver til jul. Finn.no tilrettela for en gjenbruksplattform for julegaver basert på en undersøkelse gjennomført av Norstat som viste at vi gjerne ønsker å gi brukte julegaver av hensyn til miljøet. Samtidig motiverte de oss ved å tilby en profilbilderamme vi kunne benytte oss av på Facebook som sa: «Jeg blir glad for brukte julegaver», slik at vi kunne fremme budskapet om at vi ønsker å være bevisste forbrukere.

Denne julekampanjen belyser to viktige poeng. For det første at det eksisterer et verdifullt klimaengasjement der ute, og for det andre belyser den verdien av å tilrettelegge for denne typen engasjement slik at den får utfolde seg. Tilretteleggelse gjennomføres gjennom motivasjon og tilgjengelighet, hvilket Finn.no lyktes med. Men så kommer mars, og den moralske julehøytiden er for lengst over, og aktøren reklamerer med flyreiser til prisen av en pizza. I dette tilfellet er det aktuelt å stille spørsmålet om dobbeltmoral er bedre enn ingen moral i en klimasammenheng.

Jeg vil påstå at svaret er både ja og nei. Blant oss lokale borgere trengs det større rom for å forsøke, og det innebærer også et rom for å mislykkes. Det hender vi må ta bilen fordi det ikke er tilrettelagt for kollektivtransport, eller at vi faller for fristelsen og kjøper et plagg vi ikke trenger. Dette innebærer likevel ikke at man har mislykkes i å være en del av løsningen. Å være klimaengasjert er ikke kun forbeholdt gruppen som gjør «alt rett» til enhver tid. Alle handlinger i hverdagen, store som små, utgjør et verdifullt budskap om at vi forsøker, og det er nettopp dette budskapet politikere og markedsaktører må ta på alvor. Rommet for dobbeltmoral er derfor mindre blant større og mektigere aktører. De må ta klimaengasjementet og forsøkene våre på alvor ved å tilrettelegge for dem. Hele tiden. Ikke kun i den moralske juleånden.