Vindkraft

Dovre faller

Se for deg tusenvis av Røkkes høyhus i den norske fjellheimen.

Dovre faller. Det ser i alle fall slik ut i NVEs vindindustriplaner. Der førsteutkast har gitt allmennheten beskjed om at nesten halve Norges landareal passer til å bygges ut til industri.

Se for deg Røkkes byggeplaner på Fornebu, gjør bygget om til en 200 meter høy vindturbin med rotorblader som dekker et areal langt større enn en fotballbane og se for deg 50 av disse plassert ut i et område på 30 kvadratkilometer i Nordmarka. Se så for deg at hver av disse 50 turbinene trenger en vei for å bli satt opp rundt om i Nordmarka og at veien gir et inngrep i bredden på 11 meter. 11 meter brei vei over alt i Nordmarka. Milevis med vei.

Se så for deg at drikkevannskilden til Oslo har nedslagsfelt i området der vindindustrien bygges og at hver av turbinene i nedslagsfeltet ved ulykker kan slippe ut nesten 1500 liter forskjellige kjemiske substanser i form av for eksempel hydraulikkolje ned i drikkevannet.

Se så for deg at Oslo kommune i lag med Mattilsynet krever en buffersone rundt nedslagsfeltet til Oslo-befolkningens drikkevann på 300 meter. Se for deg at NVE ignorerer Mattilsynet og gir utbygger fritt spillerom.

Se for deg at utbygger kjøper seg goodwill gjennom gaver til Oslo kommune. Se for deg at utbygger har en helt vanvittig oppside ved sine investeringer. Og se for deg at du skal betale denne oppsiden over strømregningen. Se for deg at utbygger selger anlegget til et utenlandsk investeringsfond. Ta så en titt på strømregningen din igjen. Se for deg at du betaler et utenlandsk investeringsfond for å rasere Nordmarka og å utsette drikkevannskilden til byen for forurensningsfare.

Se for deg at anlegget gir 1,2 gigawatt-timer strøm i året og at det årlige strømforbruket i Europa er på 18 000 000 gigawatt-timer. Se for deg hvor mange kvadratkilometer med uberørt natur som må gjøres til industriområder for at vindkraft skal monne for Europa.

Se for deg Norges fjellheim, med kyst og innland. Flora og fauna. Se for deg hverdagen i svært mange kommuner i Norge i dag. Se for deg at du uansett hvilket fjell du står på i Norge alltid vil se vindturbiner.

Slik ser det ut når Dovre faller.

LES flere PAN-saker