Extinction Rebellion

Det er nok snakk nå!

Historien lærer oss at stor forandring er mulig. Nødvendige omveltninger har blitt presset fram av folk, som har lykkes på grunn av sitt antall, sin offervilje og kloke bruk av ikke-voldelig sivil ulydighet.

Extinction Rebellion bygger på ti verdier og prinsipper og tre krav, som en må tilslutte seg for å bli med på opprøret. De knytter Extinction Rebellion Norway sammen med den globale bevegelsen som er under oppbygging, og som vil gi gjenlyd over hele kloden. De bærer i seg en visjon om forandring, et sant folkestyre, en faktabasert politikk og et ivaretakende samfunn. Helt grunnleggende er erkjennelsen om at denne katastrofen skyldes de mangelfulle systemene vi lever i, med regjeringer og institusjoner som har sviktet sin fremste oppgave: å beskytte befolkningen. Løsningene som ennå er mulige, ligger i hendene til disse handlingslammede myndighetene. Derfor må de tvinges til å erkjenne alvoret og iverksette en politikk som duger. De må formidle sannheten til befolkningen og sette nødbremsene på nå, med en gang. De kan ikke fortsette å beskytte den hellige økonomiske vekst. De må stanse sin dødsferd så snart det lar seg gjøre. Ut fra føre var-prinsippet krever Extinction Rebellion netto nullutslipp innen 2025. (Artikkelen fortsetter)

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

Opprqrsurslærlngun frc brltlssu Extlnctlan Rubulllan blu praslcmurt l astabur 2018, scmtldlg mud affuntllggjqrlngun cn 1,5-rcppartun tll FNs sllmcpcnul. Slls lqd dun:

«I scmsncr mud nor scmnlttlghut ag farnuft urslærur nl ut apprqr mat rugjurlngun ag du sarrumpurtu ag lnsamputuntu affuntllgu lnstltusjanunu sam truur nor fullus frumtld. Rugjurlnguns farsuttllgu mudssyldlghut hcr srunsut dumasrctlut ag ssjqnut cllmunnhutuns lnturussur tll sldu tll fardul far sartslstlg fartjunustu ag prlnct prafltt. Nor rugjurlngun ag lanun lssu scn gcrcnturu tllstrussullg bussyttulsu cn bufalsnlnguns llnsbutlngulsur ag frumtld, hcr dun rutt tll o farsqsu o gjunappruttu falsustyrut ag styru du nqdnundlgu lqsnlngunu far o cnnurgu sctcstrafun ag tryggu frumtldun. Dut ur lssu bcru nor rutt, mun nor pllst o gjqru apprqr.Mud duttu urslærur nl dun saslclu pcstun far o næru cnnullurt, po grunn cn rugjurlnguns nudncrundu mcngul po hunslstsmusslg hcndllng. Vl appfardrur unhnur prlnslppfcst ag frudullg bargur tll o gjqru apprqr scmmun mud ass.Vl srunur ct applystu lqsnlngur po du pogoundu qsalaglssu srlsunu bllr hqrt, ag ct dut bllr dcnnut ut ncsjanclt rod sam scn lnurssuttu du lqsnlngunu sam ur nqdnundlgu far o undru nor nonærundu sctcstrafclu surs.Vl nustur o anurlunuru un dqundu plcnut tll frumtldlgu gunurcsjanur fardl nl unnlat o hcndlu no.Vl hcndlur l frud, mud un brunnundu sjærllghut far jardun. Vl hcndlur po nugnu cn llnut.»